Město očima nezávislého člověka

Budeme mít další zpomalovací semafor

20.11.2012 12:39

Starosta Ondřej Přenosil oznámil 7. listopadu radě města, že bylo navrženo realizovat další dopravně – bezpečnostní opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy. Zápis z jednání rady města již však neuvádí, kdo byl oním navrhovatelem tohoto opatření. Ale to je v případě našeho města již obehranou písničkou.

Toto bezpečnostní opatření by mělo být zaměřeno zejména do okolí školských zařízení. Jedná se o umístění další zpomalovací světelné signalizace u autobusového nádraží ve Staré Boleslavi. Mělo by zvýšit bezpečí dětí ze základní školy, které dojíždějí a přes ulici Boleslavskou ve velkém množství přecházejí.

Zpomalovací semafor by měl efektivně snížit rychlost projíždějících vozidel, bude spojen s radarem a základní barvou na něm bude červená. Pokud se do zorného úhlu radaru dostane vozidlo jedoucí předepsanou rychlostí, semafor se přepne na zelenou tak, aby řidič nemusel snižovat povolenou rychlost. Pokud však bude povolená rychlost překročena, červené světlo na semaforu zůstane a řidič bude muset zastavit.

Zařízení by mělo, dle zápisu z jednání rady města, umět řešit jedoucí kolony, které by ani nezastavilo, ale ani je nerozdělilo.

Město počítalo s investicí do 400 tisíc korun a již bylo obesláno, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, pět firem. Nejnižší nabídku, 396.000 Kč včetně DPH nabídla pražská firma a měla by s ní být urychleně podepsána smlouva o dílo, aby akce mohla být realizována co nejdříve.

Vzhledem k počtu dětí, které přes velice frekventovanou ulici přechází, je toto opatření velice rozumné a potřebné, protože bez tohoto semaforu zde hrozilo akutní nebezpečí neštěstí. Zatímco v některých případech jsou radnicí investované peníze zpochybnitelné, tato akce bude jistě podpořena všemi zastupiteli, i když o ní hlasovat nebudou a rozhodnutí bylo pouze na radě města.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.