Město očima nezávislého člověka

Budeme mít lepší protipovodňový systém

02.07.2012 13:33

Město zažádalo o poskytnutí dotačního titulu na akci „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro město.“ Jedná se o projekt, který si klade za cíl zlepšení současného systému vyrozumění obyvatelstva v době povodní, a to rozšířením stávajících hlásičů, uvedl na zasedání rady města 20. června starosta Ondřej Přenosil.

Projekt počítá s doplněním čidel výšky hladiny Labe a s digitalizací povodňového plánu pro potřeby města a povodňové komise města. Podle tohoto projektu by se měl vybudovat varovný a monitorovací systém, dále varovný vyrozumívací systém a již zmiňovaný digitální povodňový plán.

Projekt bude zahrnovat kompletní dodávku, montáž a uvedení do provozu řady technologií včetně důkladného seznámení s tímto systémem osob určených městem k práci s tímto zařízením. Výhody nabízeného projektu spočívají, dle zápisu z jednání rady města, v univerzálním nástroji pro komunikaci s občany v případě vzniku mimořádné události včetně nebezpečí povodní.

Dále spočívá v rozšíření a dostavbě stávajícího systému napojeného na městský rozhlas, monitoringu vodních toků a případném včasném varování obyvatel. Součástí projektu je i aktualizace stávajícího povodňového plánu města.

Cena projektu je 7.558.776 Kč včetně 20 % DPH, ale měl by být z 90 % hrazen z prostředků EU. Město by se na projektu mělo podílet pouze 10 %, což činí 750.000 Kč.

Rada města proto rozhodla, o podepsání smlouvy na zajištění technické, konzultační a poradenské činnosti při této akci s Vladimírem Pavlíkem – Projekční kancelář – varovné systémy na základě přiložené evidenční smlouvy. Cena za tuto službu byla stanovena na částku 42.000 Kč včetně DPH.

Zároveň rada města počtem šesti přítomných členů rozhodla o uzavření smlouvy na zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodání „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro město“ s S.I.K. spol. s.r.o. zastoupené jednatelem Janem Hárovníkem na základě mandátni  smlouvy o zařízení záležitosti nadlimitní veřejné zakázky v celkové ceně 78.000 Kč.

O tom, zda jak finanční prostředky z EU, ale i tři čtvrtě milionu z městské kasy bude fungovat, se dozvíme až v případě, že by vzniklo nebezpečí povodně pro město a jeho obyvatele.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.