Město očima nezávislého člověka

Budeme platit za další svoz odpadů

29.09.2012 13:53

Současná vláda, především Miroslav Kalousek (TOP 09) si neustále vymýšlí další a další zákony, kterými vymáhají peníze z lidí. Jedním z takových zákonů je i zákon o povinnosti svážet a likvidovat biologicky rozložitelný odpad.

Města proto musejí zajisti svoz tohoto odpadu a jeho likvidaci. Nic jiného jim nezbývá, je to prostě zákon. Co to vlastně je biologicky rozložitelný odpad? Jedná se nejen o zbytky ze zahrádek a zeleně, například posečená tráva, ořezané větve u ovocných a jiných, okrasných dřevin, ale jedná se i o zbytky z kuchyní a nespotřebované potraviny, například slupky z brambor či zbytky z jídel.

Tyto odpady produkují všichni občané, nikoliv jen v rodinných domech se zahradou, ale i ti, kdož bydlí v činžácích. Proto budou muset tento odpad bez výjimky platit všichni trvale hlášení občané ve městě.

Město již má podepsánu mandátní smlouvu se společností SIK s.r.o. o zařízení záležitostí zadavatele, tedy města, v otevřeném výběrovém řízení na akci „Svoz biologicky rozložitelného odpadu ve městě“. Tato smlouva, ze dne 15.8.2012 předpokládala  zastupování města ve zjednodušeném podlimitním řízení. Během přípravy tohoto řízení však byla zjištěna skutečnost, že cena bude v takové výši, že bude nutno podlimitní řízení nahradit zadání zakázky v otevřeném, nikoliv však podlimitním, řízení.

Z tohoto důvodu rada města dne 19.9.2012 rozhodla, že s firmou SIK s.r.o. uzavře Dodatek č. 1. této mandátní smlouvy, který navýšení ceny za zakázku v hodnotě nikoliv podlimitní, zohlední.

Kolik si všichni za svoz biologicky rozložitelného odpadu připlatíme, teprve uvidíme, ale podle znění současného zákona, a podle usnesení rady města, se budou poplatky neustále zvyšovat až překročí cenu 1000 Kč za osobu a rok u všech občanů trvale hlášených ve městě.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.