Město očima nezávislého člověka

Budou se kopat již jednou opravené ulice

29.07.2012 11:39

V polovině devadesátých let proběhla v některých ulicích města rekonstrukce všech inženýrských sítí včetně kanalizace.

Ve Staré Boleslavi se konkrétně jednalo, samozřejmě mimo dalších ulic, i o ulice Mělnická a Průhon. Tehdy nemohli obyvatelé bydlící v těchto ulicích přes tři měsíce zajíždět svými vozy do garážím a k domům měli zde i velmi ztížený vstup. Museli tehdy chodit po lávkách přes výkopy.

Tehdejší vedení města jim, za toto nepříjemné omezení života, slibovalo, že se v těchto ulicích po rekonstrukcích nebude minimálně dvacet let, ale spíše prý třicet let už nic kopat. Jenomže dnes je už opět všechno jinak. Rada města rozhodla vyhlásit poptávkové řízení na zakázku malého rozsahu Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci VaK v ulicích Průhon, Mělnická, Poleradská a Nekatovická.

Budou osloveny firmy z opět neveřejného seznamu a nabídky vyhodnotí komise ve složení: Pavel Havlíček, Jiří Polák a Ladislav Antončík. Jako náhradníky rada města jmenovala Milana Mareše, Jaroslava Katuše a Libuši Fojtíkovou. Jako hlavní kritérium stanovila rada města nejnižší cenu.

Tato veřejná zakázka znamená, že lidé ve vyjmenovaných ulicích budou mít opět na delší dobu velice ztížený život, už podruhé za posledních patnáct let.

Totéž však postihne i obyvatele ulice Z. Fibicha, kde se bude provádět rekonstrukce kanalizace. Byla opět vypsána poptávka na zakázku malého rozsahu, opět jsou oslovené firmy utajené a rozhodovat bude opět stejná komise.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.