Město očima nezávislého člověka

Budou se obnovovat krajinné struktury u města

02.02.2014 14:22

Rada města dne 16. 11 2013 schválila výzvu osloveným firmám ze seznamu rady města a zároveň schválila zadávací dokumentaci na projekt „Obnova krajinných struktur Polabí – Brandýs nad Labem.“

Odbor životního prostředí předložil radě města aktuální informaci o průběhu prací na projektu dotovaném SFŽP a zároveň zaslal své připomínky k návrhu. Firma ISES, zastoupená Vladimírek Klatovským, která pro město celé výběrové řízení na základě mandátní smlouvy zajišťuje, zapracovala připomínky do projektu a zkonzultovala je se SFŽP.

Nyní předložila firma radě města finální verzi návrhu, která je ovšem opět pro veřejnost nedostupná, neboť nebyla zveřejněna. Výběrové řízení je uveřejněno na úřední desce a na stránkách města, což znamená, dle rady města, že se soutěže bude moci zúčastnit kterákoliv firma, která bude splňovat podmínky výzvy.

Jenomže aby byly splněny podmínky pro výběrové řízení, musela rada města oslovit pět firem ze svého seznamu. To prakticky znamená, že se opět vlk nažere a koza zůstane celá, protože jenom stěží budou další firmy, mimo těch oslovených radou města, splňovat stanovené podmínky. Stejný postup a stejná praxe se u nás děje po celá léta.

Lhůta pro podávání nabídek byla stanovena od 24. 1. do 11. 2. 2014, do 10 hodiny a v tentýž den a hodinu se budou obálky s nabídkami otevírat. Rada města zároveň stanovila hodnotící komisi, v niž jsou Nina Nováková – místostarostka (pokud nebude ve sněmovně), Petra Karbanová – referentka OŽP, Libuše Fojtíková – referentka OÚRPP, Ivan Marek – projektant a Karel Rokyta – člen komise životního prostředí a veřejného pořádku.  Zároveň byli jmenování i náhradníci.

O tom, co se v projektu objeví a co se vlastně bude na území města dělat, nám ukáže až čas, neboť o tomto projektu se mnoho neví.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.