Město očima nezávislého člověka

Budou se opravovat další ulice

01.05.2012 13:28

Rada města se rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo se zhotovitelem projektové dokumentace na akci Rekonstrukce místních komunikací s firmou Suncad s.r.o. z Prahy 6 za cenu s 20 % DPH ve výši 1.918.680 Kč. 

V poptávkovém řízení byly osloveny pouze tři firmy, a to: Archa, inženýrská agentura a.s. z Kolína, která nabízela cenu bez DPH ve výši 1.645.000 Kč, zmiňovaný Suncad, který nabízel cenu bez DPH ve výši 1.598.900 Kč a firmu Šetelík, Oliva s nabídkovou cenou bez DPH ve výši 1.690.000 Kč. 

Rada města se rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo s firmou Suncad s.r.o., která nabídla nejnižší cenu. Předmětem díla bude zpracování a projednání projektové dokumentace pro stavební řízení a následné zajištění vydání stavebního povolení. Ve druhé etapě rekonstrukce místních komunikací se bude řešit celkem osmnáct ulic. Jsou to ulice: Dělnická, Družstevní, Janáčkova, Josefa Kožíška, Na Sádkách I, Na Sádkách II, Na Tvrzi, Spořilov, Spořilov I,

 U Parku, U Vodárny, Zahradní, Benátecká, Březinova, Sportovní, Žižkova, U Špejcharu a U Cihelny. 

Odhadované investiční náklady na kompletní rekonstrukci jmenovaných místních komunikací činí 126 milionů korun. Projekt navazuje na již dříve vypracovanou studii na rekonstrukci nezpevněných místních komunikací v obou městských částech a řeší více jak jednu třetinu těchto komunikací. 

Termín podpisu Smlouvy o dílo rada města uložila starostovi Ondřeji Přenosilovi do 30. dubna, takže v současné době by měla být smlouva již podepsána. 

Kdy se na uvedených komunikacích začne pracovat se oficiální městský dokument nezmiňoval, stejně jako o firmě nebo firmách, které budou práce provádět. To bude záležet na výběrových řízeních, které na práce město teprve bude vypisovat.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.