Město očima nezávislého člověka

Budou se počítat stromy, keře a vůbec veřejná zeleň

29.07.2012 11:37

Na návrh Odboru životního prostředí rozhodla rada města o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Pasport veřejné zeleně pro správní území města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace spočívající ve zdokumentování stávající zeleně v celém správním území města a na parcelách v městském vlastnictví, které činí 45 až 50 hektarů městské zeleně. Pasport zeleně bude zpracován tak, aby byl provozovatelný pomocí dodaného softwaru zpracovatele a integrovatelný do programu MISYS do hladiny pasportu zeleně. K dispozici budou i doprovodné grafické a tabulkové části.

Tento soupis zeleně je, dle usnesení rady města, i pro možnost aktualizace dat, například kácení stromů, jejich nová výsadba či nově vznikajících zelených ploch.

Vypsaná veřejná soutěž končí dnem 10. srpna, kdy se budou otevírat došlé obálky s nabídkami firem, které vyhodnotí radou města jmenovaná komise ve složení: Petra Karbanová, Ivan Mareš a Jaroslava Folwarczna. Náhradníky jsou: Karel Rokyta, Ladislav Antončík a Andrea Čadilová.

Seznam obeslaných firem, stejně jako předpokládaná cena, uvedena nebyla.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.