Město očima nezávislého člověka

Budou se přijímat dotace

16.12.2014 10:23

Na zítřejším veřejném zasedání zastupitelstva, středa 17. 12. od 17 hodin v tělocvičně ZŠ Stará Boleslav, budou zastupitelé hlasovat o třech dotacích na investiční akce ve městě.

Bude to „Zateplení a výměna otvorových výplní budovy SDH Brandýs“, kde dosáhnou celkové náklady výše 1.843.615 Kč. Město se na této akci, stejně jako na dalších obdobných, musí podílet investicí ve výši 10 % z celkových nákladů, což činí 184.361,50 Kč.

Celková dotace bude činit 1.659.253,50 Kč, tedy 90 % nákladů, ale skládá se ze dvou částí. SFŽP dodá 92.180,75 Kč, což je 5 % nákladů a dotace z EÚ činí 1.560.072,75 Kč, což je celých 85 % celkových nákladů.

Další akcí za finanční pomoci státu formou dotace je akce „Zateplení a výměna otvorových výplní tělocvičny ZŠ Na Výsluní Brandýs“. Tato akce bude celkově dražší a bude stát 5.035.386,64 Kč. Podíl města bude opět ve výši 10 %, tudíž město bude muset ze svého rozpočtu vydat částku 503.538,07 Kč. Dotace na tuto akci celkem bude činit částku 4.531.847,97 Kč, tedy opět 90 % nákladů a tato částka se opět skládá ze dvou částí. SFŽP se bude podílet 5 %, což činí 251.769,32 Kč a dotace z EÚ bude ve výši 4.280.078,64 Kč, tedy 85 % celkových nákladů.

Zastupitelstvo bude schvalovat i třetí akci, na kterou byla městu přislíbena dotace, a to na akci „Zateplení a výměna otvorových výplní budovy ZŠ Okružní Stará Boleslav. Tato akce bude stát celkem 3. 023.980 Kč a město se bude opět spolupodílet 10 % z celkových nákladů na akci, tedy částkou 302.398 Kč.

Dotace, složená opět ze stejných dvou přispívatelů, bude tentokrát ve výši 2.721.582 Kč, což je opět 90 % všech nákladů a opět přispěje SFŽP 5 %, což je částka 151.199 Kč a EÚ dodá částku 2.570.383 Kč, tedy celých 85 % celkových nákladů.

Aby mohla být dotace realizována, musí zastupitelstvo nejprve schválit texty příslušných smluv, které zastupitelé obdrželi elektronickou cestou a poté bude muset schválit vedení města podepsání těchto smluv. Teprve poté budou moci být finanční prostředky z dotace čerpány a akce se budou moci rozjet. Již dříve byli vybráni dodavatelé, ale kdy přesně se na uvedených akcích a budovách začne pracovat teprve uvidíme. Nepředpokládá se, že by při schvalování obou usnesení mohly vzniknout nějaké problémy, a tak lze předpokládat, že tento bod programu druhého veřejného zasedání zastupitelstva proběhne rychle.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.