Město očima nezávislého člověka

Budou vznikat placení pěstouni

18.02.2013 12:03

Novela zákona č. 359/1999 Sb.. která vešla v platnost dnem 1.1.2013, přinesla významné změny v činnosti orgánů sociálně právní ochrany dětí. Podle této novely mohou zastávat občané státu, tudíž i našeho města, statut placené pěstounské péče.

V této novele se uvádí, že lidé, kteří si vezmou do pěstounské péče dítě, mají nárok na zaplacení této péče částkou ve výši 20 tisíc korun za měsíc. Zároveň ale novela uvádí, že si pěstoun může vzít dítě do péče pouze na jediný rok, poté musí být dítě svěřeno do další rodiny.

Novela dále stanovuje, kdo je oprávněn uzavírat dohody o pěstounské péči a komu tudíž bude stát peníze vyplácet. Jsou to sociální odbory příslušných městských úřadů. Proto rada města uložila starostovi Ondřeji Přenosilovi pověřit vedoucí oddělení sociálně – právní ochrany dětí Městského úřadu Hanu Jandusovou k uzavírání dohod o pěstounské péči a vydávání správních rozhodnutí upravujících práva a po vinnosti pečujících osob a osob v evidenci dle § 47 b zákona číslo 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Tato novela vzbudila, před jejím přijetím, velké diskuze mezi sociálními pracovníky, pedagogy, ale i pediatry. Někteří z nich se totiž domnívali, že omezení pěstounské péče pouze na jeden rok znemožní dětem vytvořit si k pěstounům citový vztah, což by mohlo vést v dospělosti k citové vyprahlosti.

Další z odborníků, z řad těch, kteří omezení péče prosazovali, se naopak domnívali, že pro děti bude přínosné právě to, že si s pěstouny citový vztah nevytvoří a tím budou později lépe připraveni na samostatný život. I přes odmítání tohoto omezení odborníky na dětskou duši a výchovu, tato vládní koalice novelu, i přes odpor opozice, prosadila, takže je platná a musí se dodržovat.

Je smutné, že se o osudu již tak postižených dětí, kteří nemají vlastní milující rodinu, rozhodují politici a nikoliv pouze odborníci. Teprve praxe ukáže, který z táborů měl pravdu a jak se s omezením pěstounské péče budou vyrovnávat děti.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.