Město očima nezávislého člověka

Bydlíš na sídlišti? Zaplať!

11.11.2012 11:33

Již velmi krátkou dobu od spuštění parkovacích placených zón parkování došlo k tomu, co jsem několikrát předem připomínal. O tom, že jsem měl pravdu, vypovídá zápis z jednání rady města ze dne 31. října.

Uvádí se v něm, že zatímco obě náměstí občané musejí využívat a do parkovacích automatů peníze házet musejí, okolní ulice s placeným parkováním zejí prázdnotou, zato však jsou ostatní ulice, kde se za parkování neplatí, automobily přeplněny. Jedná se o ulice K. Tájka,

F. X. Procházky – parkoviště i OD Labe, Petra Jilemnického a o bezejmennou uličku pod kinem.

Každý rozumný člověk tento stav musel předpokládat, ovšem, kromě našich radních. Ti mé připomínky, ale i ostatních občanů, vůbec nebrali na vědomí, a protože se tak rozhodli, udělali to. A to i přes to, že v mnoha dalších městech, kde automaty zavedli, je tato praxe naprosto běžná.

Problém však nastal s lidmi bydlícími na sídlišti vedle ulice K. Tájka, ale též v ulici F. X. Procházky. Nemají totiž kde svá vozidla zaparkovat, aby nemuseli za dlouhodobé stání denně platit obrovské částky a na radnici se obraceli se žádostmi o vyřešení tohoto problému. A opět musím připomenout, pokud se již rada města rozhodla, že opět znepříjemní život svým občanům a bude je nutit platit další peníze navíc, měla mít předem připraveno opatření pro občany bydlící na sídlišti. Jenomže to by musela přemýšlet.

Teprve nyní se rada města rozhodla, že zřídí tak zvané smíšené parkovací zóny. To znamená, že na vyjmenovaných lokalitách, kde na placených parkovištích nikdo neparkuje, budou moci parkovat lidé, kterým zajistí rezidenční karty. Podle usnesení rady města by občany měla tato karta stát 500 Kč za rok. Jenomže ani po zaplacení této částky by, dle usnesení rady města, neměli rezidenti za každých okolností zajištěné bezproblémové parkování na těchto smíšených zónách. Pokud by totiž byla plné vozidel, jejichž řidiči by přijeli dříve a zaplatili do automatu, rezidenti by si museli hledat parkovací místo jinde.

Rada města teprve na svém zasedání 31. 10. 2012 uložila místostarostovi města Jiřímu Nekvasilovi realizaci smíšených parkovacích zón tak, aby byly jasně označeny. Navíc, výroba rezidenčních karet bude také něco stát, a tak se neustále vkrádá otázka, proč placená stání město vůbec zřizovalo, když naprosto nic neřeší, snad s jedinou výjimkou – naštvat nemalou část občanů města a vytahat z nich další peníze.

A co plyne pro obyvatele sídliště vedle ulice K. Tájka? Jediné – bydlíš zde na sídlišti? Zaplať! A jestli budeš mít občánku štěstí, možná i zaparkuješ.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.