Město očima nezávislého člověka

Byl schválen sazebník pro věcná břemena

16.01.2015 10:53

Odbor majetku města, na žádost místostarosty Hynka Homolky, předložil radě města ke schválení návrh sazebníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí pro uložení těchto sítí do pozemků ve vlastnictví města.

Znalecký posudek, jako podklad pro vznik sazebníku, vypracoval odhadce Štěpán Pohl, který je ve městě známý tím, že vypracoval znalecké posudky a ceny směňovaných pozemků mezi městem a investorem OC Kaufland, vůči nimž, především určeným cenám, měla tehdejší opozice, ale i veřejnost včetně občanských sdružení, velké výhrady.

Navržení sazebník byl radou města schválen takto:

Investor – fyzická osoba

  • přípojka nebo řad: cena 750 Kč – běžný metr, minimálně však 2.500 Kč za uzavření jedné smlouvy. K ceně bude přičteno DPH v zákonné výši.
  • umístění pilíře pro měření (kaplička), pojistné skříně. Cena 1.000 Kč plus DPH.

Investor – právnická osoba

  • přípojka nebo řad: cena 1.500 Kč/bm, minimálně však 5.000 Kč za jednu smlouvu plus DPH.
  • Investiční celky nad 100 běžných metrů – cena bude stanovena individuálně – dohodou pro jednotlivé případy.
  • Umístění pilíře pro měření, pojistné skříně: cena 2.000 Kč plus DPH v zákonné výši.

Tento ceník bude zajímat všechny budoucí stavebníky, kteří by na území města žádali o povolení stavby a zainvestování parcel.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.