Město očima nezávislého člověka

Byl zveřejněn program veřejného zasedání zastupitelstva

17.10.2013 15:38

Jak Brandýské noviny uvedly již před časem, koná se další veřejné zasedání zastupitelstva opět v brandýském zámku, byť se mělo konat, dle usnesení zastupitelstva, ve Staré Boleslavi. Dne 9. 10. na svém pravidelném zasedání rada  města schválila program jednání.

Veřejné zasedání, znovu to opakuji, se bude konat dne 30. října od 17 hodin. Z mnoha bodů programu jednání upozorňuji na ty nejdůležitější. Zastupitelé, ale i přítomná veřejnost obdrží ústní aktuální informaci o probíhající přestavbě zámecké kočárovny. Stejnou informaci budou přítomní oblaženi i o probíhajících stavebních úpravách činžovních domů čp. 1498 a 1499 v ulicích Lipová a Pražská.

Dále se bude projednávat volba přísedícího Okresního soudu pro Prahu východ na období let 2013 až 2017. K tomuto bodu bude ještě samostatný článek. Dále se bude projednávat plnění rozpočtu ke dni 30.6., ale zde nečekám problémy, neboť vedení města si dává setsakramentský pozor, aby konečné účty hrály. Jiná písnička ovšem je, na co a jak se peníze vynakládají.

Dalším bodem bude schválení zástavního práva. Domnívám se, protože v programu tento bod nebyl specifikován a povinné písemné materiály mi ke dnešnímu dni, tedy k 17.10. nedorazily, že se bude jednat o zástavní právo majetku města kvůli rozšířenému úvěru na rekonstrukci topných kanálů. O tomto tématu bude též podrobnější článek.

Diskuze s občany byla opět zařazena jako bod číslo 11 programu, tedy na poněkud pozdější dobu, ale upozorňuji veřejnost, že dle přijatého usnesení zastupitelstva pro toto volební období mohou občané diskutovat ke každému projednávanému bodu. U zastupitelů je to samozřejmé, na to je zákon.

Program zasedání obsahuje opět 20 bodů s řadou podbodů, takže lze předpokládat, že se opět protáhne. Opozice žádala, aby se veřejná zasedání zastupitelstva konala minimálně jedenkrát za měsíc, aby bylo bodů méně a mohly se důkladněji prodiskutovat aniž by hrozilo protažení schůze do pozdních nočních hodin. Jenomže jako obvykle tento požadavek opozice vyslyšen nebyl. Starosta města musí dle zákona o obcích svolat veřejné zasedání nejpozději jedenkrát za tři měsíce, a protože zřejmě rada města a vedení města nemá příliš zájem se zastupiteli rokovat, využívá tento zákonný čas v maximální míře, spíše jej však překračuje, neboť poslední oficiální zasedání zastupitelstva se konalo dne 20.6., takže prodleva zákonu jaksi nevyhovuje.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.