Město očima nezávislého člověka

Byla jmenována komise na rekonstrukci topných kanálů

01.04.2014 09:34

Kompletní oprava topných kanálů, které jsou v havarijním stavu a uniká z nich velké množství tepla, jež musí zaplatit koneční odběratelé, tedy obyvatelé sídliště U Nádraží, byla diskutována i na veřejném zasedání zastupitelstva. Ještě před schválením žádosti o sdružení a poskytnutí úvěru na tuto akci, jedná se přitom o velké peníze, žádali opoziční zastupitelé radu města, aby si předem smluvně zajistila po dobu splácení úvěru na opravu topných kanálů, odběr tepla z domů v tomto sídlišti.

K této žádosti vedla opoziční zastupitele praxe. Již několik domů si na své náklady nechalo vybudovat vlastní plynovou kotelnu přímo v domě, čímž se cena tepla podstatně snížila pro všechny obyvatele domu a především si sami mohou dodávky tepla regulovat. Opoziční zastupitelé se obávali, že právě k tomuto může dojít i u domů, které zatím teplo odebírají z kanálů a z centrální kotelny. Odpověď vedení města zněla: "Smlouvu na odběr tepla z teplovodních kanálů nám nikdo nepodepíše a my nikoho k podpisu nutit nemůžeme, takže není smluvně odběr tepla zajištěn." Může se tudíž stát, že město investuje mnoho milionů korun do rekonstrukce topných kanálů a nakonec z nich některé domy teplo brát nebudou.

Nicméně, rada města jmenovala komisi na otevírání obálek a posouzení žádostí o účast v zadávacím řízení (kvalifikace uchazečů) veřejné zakázky na zhotovitele akce "Celkové opravy teplovodní soustavy sítě CZT vytápění sídliště U Nádraží." Do této komise rada města jmenovala: Pavla Havlíčka, Jiřího Nekvasila a Daniela Procházku. Zároveň jmenovala i náhradníky, kteří by při eventuelní neúčasti některého z komisařů, mohli zaskočit.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.