Město očima nezávislého člověka

Byla vybrána firma na přeměnu zahrady

27.11.2014 10:31

Rada města na zasedání dne 21. 11. 2014 rozhodla o výběru firmy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Přeměna okolí MŠ Pražská na přírodní zahradu“. Toto výběrové řízení včetně zadávacích podmínek soutěže vypsala ještě minulá rada města. Ta také uzavřela příkazní smlouvu se společností CompetConsult Praha, která vlastní výběrové řízení za úplatu provedla.

Podány byly celkem čtyři nabídky firem. Kontrolním výpočtem zadavatele byla stanovena předpokládaná cena za dílo ve výši 2,5 miliónu Kč bez DPH. Nabídku zaslaly firmy:

Stromy s.r.o. Polevsko s nabídkovou cenou 2.251.506,65 Kč bez DPH.

ZEPS s.r.o. Cvikov s nabídkovou cenou 2.035.064,15 Kč bez DPH.

MEGA a.s. Praha 9 nabídla cenu 2.161.989,84 Kč bez DPH.

Ing. Eva Hegerová z Jihlavy s nabídkovou cenou 2.115.869 Kč bez DPH.

Hodnotící komise posoudila všechny nabídky cen i podmínek, které firmy zaslaly a radě města byla doporučena společnost ZEPS s.r.o. z Cvikova. Rada města tuto firmu vybrala a uložila starostovi města ukončit zadávací řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a nejpozději do 30. 11. 2014 uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo. Celková cena i s DPH tak činí 2.462.427,62 Kč.

Na realizaci této akce získalo město dotaci od Státního fondu životního prostředí, takže uvedenou částku nebude hradit město ze svého rozpočtu celou, nýbrž se bude pouze spolupodílet na financování. Výše státní dotace uvedena nebyla.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.