Město očima nezávislého člověka

Bylo zveřejněno vyúčtování vody za rok 2011

13.08.2012 11:53

Společnost Stavomplet, která již po dlouhou řadu let provozuje městské vodovody a kanalizace, předala radě města konečné vyúčtování za rok 2011. Vyplývá z něj, že po pokrytí všech nákladů včetně mezd pracovníků a odečteném, poměrně vysokém, smluvním zisku firmy, bylo dosaženo výnosu ve výši 89.326 Kč bez DPH. 

Dle platné smlouvy, uzavřené mezi městem a firmou, byla tato částka rozdělena v poměru 1:1. Nájemné, které firma hradí, tak bude v příštím roce navýšeno o 44.663 Kč bez DPH.

Zisk firmy činil po celá léta, tedy za dvanáct let trvání smlouvy, celých 11 % z celkové vybrané částky za vodné a stočné od občanů města. Teprve v minulém roce, kdy se řada zastupitelů domáhala vypovězení smlouvy se Stavokompletem a vypsání nového výběrového řízení, aby se náklady na vodu konkurencí snížily, bylo firmou oznámeno, že se s vedením města dohodlo na snížení procenta z výnosu, tedy z celkově vybrané částky od lidí, na 9%.

A smlouva byla ponechána v platnosti. 

Vzhledem k tomu, že se každoročně ceny za vodné a především za stočné občanům neustále zvyšují, zvyšuje se tím i zisk firmy a města. V době, kdy řada především přestárlých a samostatně hospodařících občanů – důchodců, se již nyní sotva drží finančně nad vodou, neustálé zvyšování ceny vodného a stočného jim komplikuje život. 

Řada z těchto lidí, ale i mladé rodiny s dětmi, které žijí v rodinných domcích a mají vlastní zdroj pitné vody, studnu, pitnou vodu z vodovodní sítě nepoužívají. A jsou za to trestáni. Ti, kteří mají vodovod, a to platí bez rozdílu o všech občanech města, mají totiž množství stočného vypočítáno z odebrané vody z vodovodního řadu. To znamená, že mohou šetřit. Ti, kteří však mají vlastní studnu, mají vypočítán koeficient stočného tak nesmyslně vysoký, že tolik vody do kanalizačního řadu ani nemohou vypouštět. 

A navíc, jak už jsem na těchto stránkách uvedl, zvyšování ceny vodného je vždy řádově nižší, nežli u stočného. Tedy právě u těch lidí, kteří městskou vodu nepoužívají. Vedení města se hájí tím, že koeficient výpočtu stočného u občanů, kteří městský vodovod nepoužívají, je dán vyhláškou. Mají pravdu, ale daleko vyšší percentuelní nárůst právě u stočného není ničím jiným, nežli vydíráním města vlastních občanů. A to je nemravné. 

Upozorňuji, že při posledním zdražování vodného a stočného, jsem byl jediným zastupitelem, který proti tomuto jevu bojoval.

Bylo s podivem, že pro zdražení vodného a stočného zvedli tehdy ruku i zastupitelé z opozice a dokonce i z levicových stran.    

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.