Město očima nezávislého člověka

Byly schváleny podmínky pro obnovu Starého Labe

26.04.2013 11:32

Odbor životního prostředí předložil radě města návrh na schválení dokumentů pro výběrové řízení na akci „Revitalizace Houštecké tůně II. a III. etapa.

Jedná se o tyto dokumenty: 1) Výzva pro podání cenových nabídek, 2) Zadávací dokumentace a za 3) Vzorovou smlouvu o dílo. Všechny tyto dokumenty zpracovává, na základě dříve provedeného výběrového řízení, firma Ingeniring Krkonoše.

Rada města předložené dokumenty projednala a schválila. Zároveň uvedla, že akceptuje případné připomínky a korekce, které by mohl mít Státní fond životního prostředí, které by neměly vliv na podstatu výběrového řízení.

Tyto schválené dokumenty budou, spolu s dokumentací na provádění stavby, zaslány na SFŽP ke kontrole, neboť se jedná o projekt dotovaný státem. Teprve po schválení všech dokumentů a přidělení dotace, přistoupí rada města ke zveřejnění výzvy pro zájemce ze seznamu rady města na realizaci této stavby.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.