Město očima nezávislého člověka

Byty na Kloboučku budou levnější

26.03.2014 11:32

Na veřejném zasedání zastupitelů v pondělí 24. 3. se projednávala i revokace, což znamená zrušení, rozhodnutí zastupitelstva o privatizaci bytů a domů v sídlišti ve Staré Boleslavi. Jednalo se o privatizaci původních bytů, nikoliv nástaveb, které byly postaveny za dotace státu, a jejich prodej v současné době možný není.

Proti původnímu usnesení zastupitelstva protestovali nájemníci všech domů, a to především kvůli nepřiměřeně vysoké ceně za byty, vzhledem k jejich stáří a stavu. V důsledku protestů nájemníků se rada města rozhodla, že celou privatizaci domů s popisnými čísly 1110 až 1119 zruší. Jenomže o zrušení muselo ze zákona rozhodnout zastupitelstvo na veřejném zasedání, což se stalo právě v pondělí. Zastupitelé své rozhodnutí o privatizaci sídliště jednomyslně revokovali.

Na návrh místostarosty Nekvasila zastupitelé odhlasovali nové kolo privatizace těchto domů a bytů, ovšem již za ceny odpovídající, takže lze očekávat, že se byty nájemníkům prodají. Zároveň zastupitelé odhlasovali výjimku ze Zásad II., a ta se týkala procenta žadatelů o koupi bytů v jednotlivých domech. V Zásadách II. se uvádí, že aby se dům mohl privatizovat, musí o byt požádat minimálně 80 % nájemníků. Vzhledem k tomu, že v mnoha bytech na staroboleslavském sídlišti bydlí nájemníci ve vyšším věku, kteří na koupi bytu nedosáhnou finančně, odhlasovali zastupitelé, že k privatizaci domu postačí pouze 60 % žadatelů o koupi bytu v jednotlivých domech.

Jak tato privatizace proběhne, kolik bytů se prodá a jaký zisk z nich město bude moci zařadit do rozpočtu, teprve uvidíme. V kolonce prodej nemovitostí a budov města se v rozpočtu objevila částka 35 milionů korun v příjmové části. Na můj dotaz o odprodeji jakých budov města se jedná, odpověděl starosta Přenosil, že se jedná o prodej bytů a domů právě na Kloboučku. Zdali tato privatizace opravdu do rozpočtu města zmiňovaných a plánovaných 35 milionů korun, ukáže až čas.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.