Město očima nezávislého člověka

Bývalému nájemci se mimořádná splátka neposkytne.

20.02.2013 16:40

Rada města dne 23.1.2013 rozhodla, že vyhoví žádosti bývalého nájemce zámecké restaurace Janu Rejlkovi o mimořádné splátce za odkoupení vybavení a vložených investic v zámecké restauraci nad rámec smluvního splátkového kalendáře. Rejlek žádal o mimořádnou okamžitou splátku ve výši 190.000 Kč.

Tato mimořádná splátka byla  projednána i na veřejném zasedání zastupitelstva, kde se nesetkala s přílišnou podporou. Proto se rada města opětovně touto záležitostí zabývala a po konzultaci s auditory své rozhodnutí z 23.1. revokovala.

Tím nebylo žádosti bývalého nájemce brandýské zámecké  restaurace vyhověno, mimořádnou splátku neobdrží a město bude i nadále splácet dohodnutou částku dle stanoveného a odsouhlaseného splátkového kalendáře.

Jenom připomínám, že odkoupení mobiliáře restaurace a uhrazení vložených investic na přestavbu prostor, prosadila koalice všemi svými hlasy, tedy dvanácti, a to přes výrazný odpor opozice. Kvůli tomuto rozhodnutí bylo dokonce podáno trestní oznámení, ale policie jej odložila, takže město platí a ještě platit bude nemalou částku v řádu pěti milionů korun.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.