Město očima nezávislého člověka

Bývalý starosta a místostarosta dostanou zlatý padák

02.12.2014 13:21

Po ukončení funkčního období uvolněných členů zastupitelstva mají tito funkcionáři nárok na výplatu odměny podle § 75 zákona číslo 128/2000 Sb. – Zákona o obcích. Tato odměna je vyplácena starostům a místostarostům měst a obcí, kteří byli pro výkon funkce uvolněni a pokud již v následujícím volebním období své funkce nevykonávají. Toto ustanovení zákona se tudíž netýká těch starostů a místostarostů, kteří uvolněni nebyli.

Dle zmiňovaného zákona se výše odměny pro bývalé starosty a uvolněné místostarosty vypočítává tak, že se jako základ vezme jejich výše měsíční odměny ve výkonu funkce a k ní se přičte násobek této částky podle počtu celých, po sobě jdoucích, let ve výkonu funkce, nejdéle se však počítá pouze pět let ve výkonu funkce. To znamená, že pokud by byl starosta ve funkci nepřetržitě třeba 12 let, počítá se nanejvýše posledních pět let.

V případě, že uvolněný starosta a místostarostové v následujícím období opět v těchto funkcích působí, odměna se jim nevyplácí, lze tudíž říci, že se jedná o zákonný zlatý padák pro bývalé nejvyšší funkcionáře měst a obcí.

Tato odměna se týká bývalého starosty Ondřeje Přenosila a místostarosty Jiřího Nekvasila. Jelikož další místostarostka Nina Nováková nebyla uvolněna, odměna se jí netýká a na odchodnou z funkce nedostane nic.

Ondřej Přenosil byl ve funkci starosty města v období od 2. 11. 2006 do 13. 11. 2014, výše odměny po skončení výkonu funkce tak sestává z měsíční odměny, k níž se připočte pětinásobek této částky.  Jak vyplývá z tabulek, starosta města velikosti Brandýsa – Boleslavi měl měsíční odměnu ve výši 53.439 Kč. Pětinásobek této částky tudíž činí 267.195 Kč, po přičtení základní částky tak bývalý starosta obdrží na odchodnou částku 320. 634 Kč. Tato částka však podléhá zákonnému zdanění.

Místostarosta Jiří Nekvasil byl v uvolněné funkci v období od 5. 9. 2011 do 13. 11. 2014, takže k jeho měsíční odměně ve výši 45. 888 Kč se přičte trojnásobek, což je 137.664 Kč. Zlatý padák na odchodnou pro bývalého místostarostu tak činí 183.552 Kč.

Zatímco bývalý starosta Ondřej Přenosil (ODS) i v tomto volebním období působí v řadách zastupitelů, jako řadový zastupitel města, bývalý místostarosta Jiří Nekvasil (TOP 09) doplatil na své chování a občané města jej ve volbách nezvolili, přeskočil ho další kandidát, který byl na kandidátce až za ním.

Dle znění zákona lze odměny na odchodnou rozdělit do splátek, ale vzhledem k faktu, že schválený rozpočet města na rok 2014 s touto eventualitou počítal, budou zlaté padáky oběma bývalým členům vedení města vyplaceny v nejbližším možném výplatním termínu. I z tohoto faktu vyplývá, že bývalé vedení města počítalo s tím, že v dalším volebním období již ve svých funkcích nebudou a jak vyplynulo z komunálních voleb, mělo velice dobrý odhad, takže si v rozpočtu města peníze pro své zlaté padáky předem zajistilo.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.