Město očima nezávislého člověka

Čelákovice budou po celý rok slavit výročí Jana Zacha

06.05.2013 16:59

Čelákovický rodák Jan Zach (1713 – 1773) patřil k nejvýznamnějším barokním skladatelům v zemích Koruny české. Věnoval se především duchovní hudbě a jeho varhanní skladby patří k nejlepším. V jeho rodiště proto bude probíhat po celý rok řada akcí k jeho výročí a určitě stojí za shlédnutí.

První z akcí, konaných ke skladatelově výročí, se bude konat v sobotu 11.5. v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 18. hodin koncert souboru Trifólium Pragense se sopranistkou Ludmilou Vernerovou, na harfu se představí Lydie Härlaková a ve hře na hoboj Zdeněk Rys.

Ve středu 15.5. v 9.00, 10,45 a v 19. hodin v čelákovickém Kulturním domě se bude konat představení tanečního oboru čelákovické ZUŠ, která nese právě jméno Jana Zacha. Žáci předvedou své umění při představení s názvem Překvapený pan Zach. Zatímco obě dopolední představení jsou určeny především školám, večerní je určeno pro širokou návštěvnickou veřejnost.

Dalším z řady akcí k výročí skladatele, bude koncert s názvem Duchovní tvorba Jana Zacha, který se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 15.6. od 18. hodin. Troufám si tvrdit, že právě tento koncert souboru Musica Florea, pod vedením Marka Štryncla, bude patřit k tomu nejlepšímu z celého cyklu akcí. Soubor uvede skladby Requiem g moll,

 O Magnum martyrium a další duchovní skladby Jana Zacha. 

V říjnu bude následovat další koncert. Bude se konat opět v sobotu 5.10., a to od 18. hodin opět v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Varhanní koncert Hudební svět Jana Zacha se právě do tohoto kostela s vynikající akustikou velice hodí a slibuje nevšední zážitek pro všechny, kdož milují varhanní hudbu, a proto by z nich nikdo neměl chybět.

Cyklus oslav výročí Jana Zacha bude pokračovat v Městském muzeu v sobotu 12.10. a v neděli 10.11. výstavou Výročí Jana Zacha a komorního souboru Bohumíra Hanžlíka, dlouholetého ředitele ZUŠ. Výstava ve vstupní hale muzea bude veřejnosti přístupná denně mimo pondělí od 9. do 12. hodin a odpoledne od 13,30 do 17. hodin.

Jenomže kromě těchto nejdůležitějších akcí se v Čelákovicích bude konat mnoho dalších. Vždyť oslavy výročí snad nejvýznamnějšího rodáka si to jistě zaslouží.

V sobotu 12.10. od 17 hodin v Městském muzeu proběhne Komorní koncert B. Hanžlík – 30 let. Bude se týkat jak výročí skladatele, tak i výročí Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka.

V době od pondělí 14.10. do pátku 31.10. bude k nahlédnutí ve vestibulu ZUŠ Jana Zacha výstava Z historie hudebních rukopisů a tisků. Tato výstava bude veřejnosti přístupná vždy, když bude škola otevřená.

Ve středu 16.10. od 19 hodin se bude konat v Městském muzeu přednáška PhDr. Tomáše Slavického PH.D., o hudebním skladateli Janu Zachovi. Tato přednáška bude jistě velice zajímavá především pro ty, kteří by se o hudebním skladateli chtěli dozvědět více, nežli je uvedeno v almanachu. Přednáška se bude týkat současného stavu bádání o skladateli i s nejnovějšími poznatky. Vstupné je, jako obvykle, dobrovolné.

Kulturní dům v Čelákovicích bude dalším místem, kde se bude konat další akce k roku výročí Jana Zacha. V úterý 5.11. od 19 hodin je na pořadu Galakoncert žáků ZUŠ Jana Zacha. Přes dvě stě účinkujících žáků hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru školy se napříč žánry představí veřejnosti. Vystoupí sólisté i soubory školy a součástí galakoncertu bude výstava prací žáků výtvarného oboru školy.

Na celoročních oslavách k výročí čelákovického rodáka a významného barokního skladatele Jana Zacha se organizačně podílí Spolek pro varhanní hudbu Čelákovice, s Michaelou Petiškovou, město, Městské muzeum a další organizace i jednotlivci. O konání jednotlivých akcí budu veřejnost podrobněji informovat těsně před jejich uskutečněním.    

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.