Město očima nezávislého člověka

Cena za teplo se letos snížila

10.01.2014 13:10

Dne 9. 1. 2013 rada města odsouhlasila uzavření dohod na cenové ujednání pro loňský rok na úhrady za teplo a TUV. V těchto dohodách se uvádělo, že pro rok 2013 budou v domech občané města platit 574,68 Kč bez DPH za GJ. Pro všechny objekty radnice však byly dohodnuty ceny jiné, nižší, a to 496,76 Kč bez PH za GJ.

Z těchto oficiálních údajů tak vyplývá, že zatímco radnice mohla za teplo a TUV něco ušetřit a měla ceny nižší, pro občany města souhlasila s cenou daleko vyšší. Opravdová starost rady města o své občany.

Letos, nikoliv z lidumilství či soucitu, ale pro nižší ceny plynu a elektřiny, se cena za teplo a TUV snižuje. Pro občany to je dobrá zpráva, protože od roku 89 si snižování cen čehokoliv příliš neužili. Osobně se však domnívám, že vzhledem k nesmyslné a asociální devalvaci koruny ČNB, nejpozději ve druhém pololetí ceny za teplo a TUV opět poskočí a obávám se, že překročí dokonce cenu loňskou, ale uvidíme.

Pro letošek to zatím znamená, že od 1. ledna se pro domy, tedy pro občany, cena za teplo a TUV snižuje o 27,81 Kč bez DPH za GJ. Samozřejmě, že pro objekty radnice je snížení ceny vyšší. Radnice bude platit od počátku letošního roku cenu o 33,41 Kč bez DPH za GJ. Takto se tedy rada města s dodavatelem tepla dohodla.

Osobně naprosto nechápu, proč a z jakého důvodu má radnice nižší cenu, nežli občané. Jsem totiž vyznavačem spravedlnosti a toto opatření za spravedlivé vůči občanům nepovažuji, i když mne se cena za teplo a TUV osobně vůbec netýká. Domnívám se, že by měli platit všichni stejně, navíc, když občané musejí za teplo a TUV platit ze svých peněz, zatímco radnice tak činí z peněz získaných od daňových poplatníků.

A mimochodem, všichni ti z vás, kteří v rámci maximálního šetření, vytápíte svá obydlí na co možná nejnižší únosnou teplotu, zajděte se podívat v těchto dnech na radnici a zjistěte sami, jaké tam mají úředníci teplo. Podle mého gusta je tam přetopeno.

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.