Město očima nezávislého člověka

Ceník za informace jako obvykle zveřejněn nebyl

14.06.2013 10:51

Zákon o svobodném přístupu k informacím platí již od 1.1.2000. Většina radnic, nikoliv všechny, ale těch je podstatně méně, si však vlastními vyhláškami stanovila za poskytnuté informace tak vysoké ceny, že tento zákon lidé příliš nevyužívali. Bylo to na ně příliš drahé.

Nyní byl tento zákon novelizován a na jednání rady města seznámil starosta Ondřej Přenosil radní s nařízením starosty, kterým se stanoví postup pracovníků městského úřadu při realizaci zákona o svobodném přístupu k informacím. Zároveň s tímto nařízením starosty byl vypracován i nový ceník nákladů s vyhledáváním a poskytnutím informace, který byl uveden v příloze.

Zápis z jednání rady města uvádí, že návrh přílohy tvoří nedílnou součást originálu zápisu. Veřejnost se však s touto přílohou a tudíž i s ceníkem za informace nemá  možnost seznámit, neboť opět, jak je u této rady města neblahým zvykem, nebyl zveřejněn.

Rada města tuto přílohu – ceník – projednala a schválila nejen ceník, ale i postup úředníků radnice při realizaci zákona o svobodném přístupu k informacím veřejností. Platnost a účinnost nařízení starosty města byla stanovena na datum 6.6.2013.

Fakt, že ani ceník za poskytnuté služby, tedy vyhledání a vytištění požadované informace ze strany veřejnosti, nebyl v zápisu, který je veřejný, uveden, působí pro obyvatele města, tudíž veřejnost, jako výsměch. Na jedné straně je radnice ze zákona povinna informace veřejnosti poskytnout, na druhé straně ani v tomto případě přílohu s postupem a ceníkem nezveřejnila.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.