Město očima nezávislého člověka

CENZURA , REFERENDUM.

24.06.2014 07:58

Před mnoha lety se úzká skupina jejíž jsem byl členem dohodla na potřebě vydávat noviny pro občany našeho města. V té době byl starostou J. Jakoubek. Padaly různé návrhy na název této tiskoviny, Například – Labe, Občan, Most. Navrhl jsem název „Městské noviny“ s vysvětlením, že se mají zabývat problémy města. Návrh byl přijat.Čtenáři si jistě vzpomenou. Později se změnil vydavatel, název, cena i obsah.

Nyní v květnu jsem byl dotázán proč se v „Městských listech“ mění obsah. Když jsem řekl – ukaž mi ty listy- uviděl a pochopil jsem, že jde o jinou tiskovinu která se vrátila k původnímu názvu „Městské noviny“. Přesvědčil jsem se, že obsah je trochu jiný něž v Městských listech. Asi nebyla cenzurována!  Obsahuje tři články které zrovna nechválí radnici. Vzpomeňme, že do Městských listů mohl psát články jen někdo.Ostatní byly odmítnuty.

Je otázkou zda vydavatel, ZERA, vydrží vydávání finančně. Město s vydáváním svých listů nemá finanční problém.;

Zajímavé je vyjádření armádního generála V. Picka ve kterém říká „Přestože bydlím v brandýské části dvojměstí, tak musím říct, že se Staré Boleslavi mnoho dluží“.

Podíváme-li se do světa zjistíme,že tradiční značka je velmi ceněna. Například v Anglii by se i hospoda se stopadesátiletou tradicí velice bránila kdyby chtěli změnit její název. S hrdostí tam vystavují historickou korespondenci a fota svých dávných návštěvníků.My jsme změnili Starou Boleslav na Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Velice často je ve sdělovacích prostředcích sdělováno, že událost bude nebo byla V Brandýse nad Labem. Nikoliv v Brandýse nad Labem-St. Boleslavi. Mnohé ukazatele také uvádějí pouze poloviční název města.  (Lidový název našeho dvojměstí je BrBol).

 

S několika kolegy  , načele s JUDr. Houžvičkou, jsme prosadili referendum o osamostatnění Staré Boleslavi. U občanů  nepřevládla hrdost na tradici města, na své předky, zvítězila lhostejnost. Naprostá většina nepřišla k referendu ani vyjádřit své NE. Potvrzení nezájmu o své město. Napomohlo tomu i vyjádření místostarosty Vincourka – museli by jste si vyměnit občanský průkaz.   Kolikrát od té doby jste si již museli vyměnit OP nebo ŘP ?!

Bylo také řečeno, že by na tom Stará Boleslav prodělala. Učinil jsem dotaz v Zápech, které se od Brandýsa n/L  odtrhly, jak prodělaly. Odpověď – neprodělali, spíše naopak. V našem městě by prodělal starosta, snížila by se jeho mzda.

Úvaha – nenašla by se znovu skupina osob, hrdá na historii města a zpracovala předpoklady výhod a nevýhod osamostatnění Staré Boleslavi. Vhodné by bylo oslovit před šetřením občany kteří se v poslední době do St. Boleslavi přistěhovali. Seznámit je i s historií města.

 

 

F. Štecha

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.