Město očima nezávislého člověka

ČERNÉ DÍRY

29.11.2011 21:57

Hvězdáři a vědci bádají nad podstatou černých děr. Jsou prováděna různá pozorování, měření a hodnocení.Jsou k tomu využívány nejlepší detektory a sondy. Na určitý typ černých děr by však stačilo nepozorovat oblohu a vesmír ale otevřením očí a především snahou o poctivost prokázat černé díry v Česku. Je jich nepřeberně a lze je zjišťovat na všech možných místech: Nejsou dílem přírodních činností ale dílem dobře propracovaného porevolučního systému. Systému jak okrádat dle zákona stát, to je především miliony poctivých a řádně pracujících občanů. Česká hlava je koumácká hlava. Přidáme-li k tomu zlodějské sklony některých jednotlivců je tu vhodné prostředí pro zisk ohromných neoprávněných zisků.  Stačí jen zavést ten „čisťounký“ systém zvaný výběrové řízení. Černá díra, je česky výběrové řízení.. Zajímavé je pro ty, kteří rozhodují o vydání našich společných financí, neboť ti, co své dobře zpracované a dohodnuté nabídky předkládají na ně nezapomenou. Mladá generace asi přijala tento systém – výběrové řízení – jako nezbytnost. Asi ani neví, že existovaly ceníky prací a materiálu platné pro celou republiku. V nich byly ceny vytvořeny tak, že cena obsahovala materiálové náklady, energetické náklady, dopravné, cenu práce a přiměřený zisk.  Nebylo možné aby vám obchodník nabídl na příklad vysavač určitého typu za 2000 Kč a v další ulici jiný obchodník stejný typ za  2500  Kč.  Dříve – zde máš výrobek této hodnoty. Dnes – zde máš výrobek a zkusím se tě co nejvíce obrat. Klauzovské, tak ať to lidé nekupují znamená, že by kupující měl oběhnout co největší množství obchodů, aby si ověřil nejnižší cenu a pak se vrátil k tomuto prodejci To by z nás Klaus ale udělal běhny..

Vrátíme-li se do doby předrevoluční, dala se nabídková a tím i konečná skutečná cena spočítat již projektantem akce. Mohl být rozdíl jen v termínu plnění a to podle počtu dostupných pracovníků dodavatelské firmy. Dnes se mnohdy setkáváme s jinou praxí.  Podmínky výběrového řízení jsou zpracovány tak, aby zakázku dostala firma se kterou se zadavatel nebo zpracovatel podmínek předem dohodl. Že by jen z lásky lze pochybovat, Další variantou je spolupráce firem, které do výběrového řízení jdou Dohoda – dnes ty, zítra já. To značí, ty dáš cenu A a my dáme cenu A a ještě milion. Příště si to prohodíme, nebo se dohodneme, že z tvého zisku nám dáš 10%. Dáme ti na něco fakturu. Další variantou jsou předem, tajně, dohodnuté vícepráce. A penízky jsou zase doma. Vše je čisté, bylo provedeno výběrové řízení. A ve skutečnosti jsou zakázky ze státních nebo městských peněz předražené. Žádný z nás by asi v případě úhrady z vlastní kapsy takto nepostupoval. Ale těm rozhodující to z vlastní kapsy nejde , naopak. Stále je nám sdělováno, stát nemá peníze musíme zdražit to, příště ono. Jen milionářů a miliardářů přibývá. Jsme dosti zadluženi, nebyli jsme. V předrevoluční době si stát  velmi rozmýšlel než přistoupil k nějakému zdražování. Dá se říci, že se o lidi i staral. Například ochranná lhůta před odchodem do důchodu, zaměstnanost ve všech krajích aj. Dnes stát opakuje Klausovu myšlenku – každý se o sebe musí postarat sám. V tom případě potřebujeme jen minimum státních orgánů. A snižte daně. Svým počtem obyvatel se nevyrovnáme ani některým velkoměstům a ta mají jen starostu.

A teď občané dalekohled a podívat se do Brandýsa n/L – jsou zde černé díry??!

F.Úvaha

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.