Město očima nezávislého člověka

Čerpají se peníze z rezervy rady města

05.11.2014 10:58

Vedoucí krizového řízení požádal radu města o uvolnění finančních prostředků z rady města do rozpočtu oddělení bezpečnostního a krizového řízení kvůli přečerpání některých položek v jeho rozpočtu. OBKŘ mělo, uvádí se v zápisu z jednání rady města, zvýšené náklady v oblasti služeb, oprav a udržování zařízení. V nákupu služeb nebylo v rozpočtu kalkulováno se servisní smlouvou na provádění revizí a údržby VISO, jelikož smlouva byla podepsána až po tvorbě rozpočtu na letošní rok. Tím byl rozpočet OBKŘ zatížen navíc částkou 196.000 Kč.

Zároveň bylo nutné zakoupit několik nových kamer z důvodu stáří kamer původních a jejich kolapsu. Dále muselo dojít k navýšení investic spojených s Pultem centrální ochrany a dalších položek. Vedoucí OBKŘ proto požádal o navýšení rozpočtu oddělení o prostředky z rezervy rady města:

DDHM – 70.000 Kč

Nákup materiálu – 70.000 Kč

Nájemné – 31.000 Kč

Opravy a udržování – 29.000 Kč

Celkem – 200.000 Kč

Dále byla rada města požádána, a požadavku vyhověla, o uvolnění dalších peněz z rezervy rady města do rozpočtu OBKŘ s ohledem na potřeby SDH Brandýs. Zde došlo k přečerpání rozpočtu položek – oděv, kdy muselo dojít k dovybavení výstroje u nových členů výjezdové jednotky. Dále se muselo pořídit vybavení pro nové členy jednotky s tím, že část nákupů bude realizována později.

Navýšily se i náklady na pohonné hmoty, protože došlo k razantnímu zvýšení počtu zásahů jednotky SDH Brandýs. V letošním roce již bylo 97 ostrých výjezdů, což je o pět více, nežli za celý loňský rok.

V položce opravy a údržba byl překročen rozpočet proto, že se zvedly náklady na údržbu vozidel a zejména pak musela být provedena generální oprava vysokozdvižné plošiny. V zápisu z jednání rady města nebyly jednotlivé položky rozepsány slovně, ale byla pouze uvedena čísla položek, což znamená, že se veřejnost z tohoto zápisu nedozví přesně, na co byly prostředky vynaloženy. Celková částka navýšení rozpočtu SDH Brandýs činí 145.000 Kč. Znamená to, že těsně před ukončením své působnosti tato rada města uvolnila dne 24. 10. 2014 z rezervy rady města celkovou částku 345.000 Kč. Otázkou tak zůstává, kolik finančních prostředků zůstane v rezervě rady města pro novou radu a vedení města. To v této době nikdo neví.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.