Město očima nezávislého člověka

České premiéry Zachových Fug v Čelákovicích (Tisková zpráva)

09.10.2013 13:58

V sobotu  5.10. 2013 se .v kostele Nanebevzetí Panny Marie uskutečnil poslední koncert Festivalu Jana Zacha, jímž se čelákovický Spolek pro varhanní hudbu přihlásil k 300.výročí narození a 240. výročí úmrtí skladatele Jana Zacha (1713 -1773). První dva koncerty jej v podání souborů Trifolium pragense a Musica Florea představily jako suverénního autora instrumentálních kompozic i větších liturgických celků.  Koncert s názvem Hudební svět Jana Zacha byl věnován Zachově hudbě varhanní v kontextu jeho evropských předchůdců, současníků i následníků. Zazněly téměř všechny dosud známé varhanní skladby připisované Janu Zachovi.. Varhaník Josef Prokop provedl v české premiéře také nedávno objevenou variantu Zachovy Fugy a moll  a  zcela dosud neznámou Fugu g moll. Obě byly poprvé prezentovány letos v červnu na konferenci věnované Jana Zachovi v. tyrolském Landesmuseu v Innsbrucku. Celý program projasňovala trubka Jana Pohořalého ve vstupech z díla
J. Stanleyho, J. Clarka, G. Tartiniho a dalších.

J.Pohoraly

 

R.Bělor, Adámkovi, J.Pátek, J.Špaček

 

 

Varhaník Josef Prokop

 

Bohatě navštíveného koncertu se zúčastnili i hosté, bez jejichž (často mnohaleté) péče by se letošní Zachovy  oslavy  nemohly v dnešní podobě uskutečnit: muzikolog Tomáš Slavický, historik Jaroslav Špaček i odstupující starosta Čelákovic,. Ing Josef Pátek. Svou přítomností poctil závěr Festivalu Jana Zacha i ředitel Pražského Jara, Ing. Roman Bělor.

Program byl realizován za podpory Města Čelákovic, Ministerstva kultury ČR a několika místních firem.  Oslavy Jana Zacha pokračují v říjnu a listopadu programy Městského muzea v Čelákovicích a zdejší Základní umělecké školy Jana Zacha.

Michaela Petišková

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.