Město očima nezávislého člověka

Chcete lži a utajování všeho možného? Pak volte ODS a TOP 09!

03.10.2014 16:16

Po celé čtyři roky ODS, a o něco později i ve spolupráci s TOP 09, utajovalo vedení radnice vše, co jenom šlo. O neveřejném a korupcí na sto honů zavánějícím seznamu firem, které se stále dokola podílely na veřejných zakázkách, pozměňovalo, zamlčovalo a dokonce lhalo vedení města, podporované radou města a celou koalicí, i ve všech tištěných materiálech.

Naposledy se to stalo při zveřejnění záznamu z posledního, zářijového, veřejného zasedání zastupitelstva. Vše podstatné, o čem hovořila opozice, se v zápisu z tohoto jednání neobjevilo. Jeden příklad za všechny. Při bezostyšném a do nebe volajícím odsouhlasení námitek občanů k územnímu plánu, vystoupili opoziční zastupitelé s požadavky na spravedlivé projednání těchto námitek, a bylo jich na 240! Nestalo se nic, nenapsalo se nic!

Dagmar Altmanová (ČSSD) položila dotaz všem zastupitelům, jednomu každému z nich, zdali za osm dní, kdy měli k dispozici všechny námitky občanů, stihli všechny tyto námitky prostudovat, poctivě a důkladně ohodnotit, aby pak o nich mohli odpovědně hlasovat. Odpovědi se dočkala u jediného zastupitele, u mne. Řekl jsem jí, že ač jsem námitky poctivě studoval i čtyři hodiny denně, ke všem jsem se zdaleka nedostal a navíc, jelikož není v lidských silách pamatovat si na celém území města parcelní čísla, mnohdy jsem ze zápisů o námitkách nevyčetl, o které území se vlastně jedná. Z tohoto důvodu jsem navrhl usnesení, aby byl bod projednávání a schválení územního plánu vyjmut z programu a ponechán na schválení, ovšem po velmi důkladném projednání, až novému zastupitelstvu. Koalice a zastupitel Javůrek samozřejmě hlasovali proti mému návrhu.

Na dotaz Dagmar Altmanové odpověděl starosta Přenosil, že vše probíhá dle zákona. A to bylo vše. Na otázku, položenou jasně, nikdo další neodpověděl. Já však odpověď znám. Nikdo ze zastupitelů námitky pravděpodobně nečetl, to se týká především koalice, ze které jeden zastupitel odpověděl na dotaz o námitkách občanů, že územnímu plánu nerozumí, nezajímá se o něj proto a bude hlasovat tak, jak dostane přikázáno.

V zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva však není o této velice důležité otázce, ale ani vůbec žádná reakce na ni, mimo mne, není v zápisu ani slovo. Je to proto, že ověřovatelem byli odhlasováni Miroslav Emr a Bohuslav Javůrek a o nich je přece již dlouho známo, že jsou k vedení města velice loajální. U Miroslava Emra to je nasnadě, byl v ODS, i když pak vystoupil a snaží se ohlupovat občany města, stejně jako ostatní čelní kandidáti, svou nestranností na kandidátce nezávislých, ovšem toto slovo nestranný je nutné brát v uvozovkách.

Pokud byl ověřovatelem zápisu člen opozice, na záměrné zamlčování či chyby upozornil a muselo být vše uvedeno tak, jak se to opravdu stalo. U těchto ověřovatelů by však prošlo vše, co by si vedení města umanulo, tak to prostě chodí. Už jenom fakt, kdy jsem navrhl, aby byl z posledního veřejného zasedání pořízen nesestříhaný záznam a byl puštěn na internetu, na webových stránkách města, a můj návrh byl celou koalicí smeten, byť tento bod má většina stran v koalici, vypovídá o demokratičnosti těchto stran.

Takže voliči, chcete-li být i další čtyři roky ohlupování, chcete-li, aby se k vám informace nedostávaly nebo dostávaly zkreslené, zmanipulované nebo jen část z nich, pak volte ODS a TOP 09. Chcete-li, aby bylo městu i nadále zadlužována budoucnost a panovala korupce a klientelismus, pak volte ODS a TOP 09. Pokud však chcete, aby se i naše město konečně zařadilo mezi města čistá, s radnicí průhlednou, nezkorumpovanou, pak volte ty, o kterých jste přesvědčeni, že by se chovali a konali jen ve prospěch města, jeho občanů a v žádném případě jen a pouze sebe.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.