Město očima nezávislého člověka

Chodník u Záložny je už hotový

05.09.2012 12:34

Dle znění zápisu z jednání rady města a především z datace v něm uvedené, vyplývalo, že se práce na rekonstrukci chodníku v ulici Olbrachtova rozeběhnou až po ukončení prací na náměstí, neboť veřejnou zakázku malého rozsahu vyhrála tatáž firma, která provádí práce na náměstí.

Stavbaři sebou však hodili a práce rozdělili tak, že se prováděly současně na obou stavbách, takže v současné době je již chodník hotový a po dokončení rekonstrukce náměstí se v Olbrachtově ulici již kopat nebude.

Na tuto skutečnost upozornil místostarosta Jiří Nekvasil s tím, že bych ji měl, v rámci objektivity, zveřejnit, což nyní činím a činím tak velice rád, neboť vše, co vedení města zařídí pro spokojenost občanů, kvituji s povděkem.

Jsem velice rád, že především přičiněním místostarosty Nekvasila, byla práce na chodnících provedena rychle, s předstihem a podle mého pohledu stavebního neodborníka i dobře.

Kéž by takto pozitivních zpráv z našeho města bylo co nejvíce.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.