Město očima nezávislého člověka

Chtělo by to novou, mladou krev

30.04.2012 13:32

V naší republice, a naše město není žádnou výjimkou, bezezbytku platí, že jakmile se někdo dostane do politické funkce, drží se jí jako klíště co nejdéle, nejlépe až do důchodu. Za ta léta si vytvoří řadu známých, kamarádů, ale především se prováže s firmami. A tak se je zcela běžné, že všelijaká výběrová řízení vyhrávají stále tytéž firmy. 

Nemusíme chodit daleko, kdykoliv se ve městě provádějí zemní práce, pokaždé se tam objeví technika a lidé s nápisem Stavokomplet na montérkách. Někdy jako hlavní zhotovitel díla, jindy jako subdodavatel, ale je téměř všude. Málokdy, téměř nikdy, se na městských zakázkách podílí i nějaká další, i když menší firma z města. Nemá prostě šanci. 

Objevil se názor, že se ve městě nedává prostor mladým, aby vstoupili do komunální politiky a podíleli se na chodu města. Pisatel vznesl i otázku, zdali bych já osobně vznik nějaké nové strany či hnutí ve městě podpořil. 

Podpořil a všemi deseti. I já se totiž domnívám, že komunální politika je stojatý a zatuchlý rybník, který by už potřeboval jako sůl nějakou štiku, která by ty stojaté vody pořádně rozvířila. 

Jenomže on tady je problém, ostatně jako všude a při všem. Vezměme si za příklad poslední komunální volby. Na mnoha kandidátkách stran ve městě se objevila celá řada mladých lidí. Mohl bych jmenovat, protože jsem si všechny kandidátky tehdy velmi pozorně prostudoval. Ten problém se jmenuje syndrom zvolení známých lidí. Proto vždy dostane nejvíce hlasů starosta, učitel, lékař, a pak teprve ten, kdo se dlouhodobě o komunální politiku zajímá a snaží se v ní, i když zespodu, působit. Z celé řady jmen mladých lidí na kandidátkách se po svém nezvolení do zastupitelstva ve veřejném životě neobjevil už nikdo. Prostě nebyli zvoleni, a tak se o komunální politiku přestali naprosto zajímat. 

Z té řady nových mladých jmen se do zastupitelstva dostal jeden, ty ostatní nikdo neznal, nepsalo se o nich, nevystupovali v diskuzích na jednání zastupitelů, a tak je lidé nezvolili. 

Proto je tak nutné, aby ti z mladých, kteří by se chtěli na komunální politice, a tím i na chodu města podílet větší mírou nežli tím, že jenom píší příspěvky do různých diskuzí, zapojili aktivněji. Měli by být vidět a slyšet a hlavně, měli by se o dění ve městě začít podrobně zajímat, měli by znát problematiku, měli vědět jak na různé problémy a své návrhy hlasitě prezentovat. 

Ono totiž nestačí jenom nadávat, je potřeba se dokázat prosadit. Osobně se mi velmi líbí jednání a chování občanského sdružení bránícího své životní prostředí bojem proti zrůdnému otevření pískovny naproti jejich nových domů. Jsou tam většinou mladí lidé a jsou velice fundovaní, znalí problematiky, vědí kam a na koho se obrátit. Pravda, zatím bojují jenom o své okolí, ale stejně tak vehementně by se mohli podílet na problematice celého města. 

Věřím, že takovíto mladí lidé by pro město byli velkým přínosem a pokud by si založili buď hnutí nebo stranu a do voleb šli, mou podporu by stoprocentně měli. 

Ono je totiž opravdu nutné ty staré zkostnatělé struktury už konečně jednou vyhnat. A to včetně mě, protože i já už mám dost let. Svými znalostmi problematiky města, životními zkušenostmi a nakonec i perem bych jim velice rád pomáhal.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.