Město očima nezávislého člověka

Chybné údaje u skautů se musely opravit

14.10.2013 11:34

Rada města dne 29.11.2004 rozhodla o pronájmu pozemků na ostrůvku, kde se nachází loděnice, skautům Retra na dobu určitou, a to na třicet let. Nájemné bylo tehdy stanoveno na

1 Kč/rok a nájemní smlouva byla uzavřena dne 30.12.2004 s účinností od 1.1.2005 do 31.12.2034. Smlouva byla podepsána městem s organizační jednotkou sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, přístav Retra Brandýs nad Labem.

Dne 5.9.2013 Junák, zastoupený Hanou Netřebskou požádal o úpravu identifikačních údajů. Jednalo se uvedení správného IČ, které bylo v původní smlouvě uvedeno chybně a zároveň o úpravu adresy sídla organizace, stejně jako o změnu kapitánky přístavu, právě na Hanu Netřebskou. Ke změně sídla v identifikačních údajích došlo dne 13.10.2010.

Radě města zástupce skautů předložil i potvrzení ministerstva vnitra o změně sídla a dalších identifikačních údajů včetně změny statutárního zástupce skautů. Odbor majetku města proto navrhl radě města uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým se chybné údaje uvedou na správnou míru. Rada města s návrhem souhlasila a uložila dodatek připravit a starostovi města jej podepsat.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.