Město očima nezávislého člověka

Členský příspěvek do Národní sítě zdravých měst

07.02.2015 09:35

Spolek měst Národní síť zdravých měst existuje již delší dobu a město se stalo členem tohoto spolku roku 2012, kdy členství navrhla tehdejší místostarostka Nováková. Tehdy stoprocentně fungující koalice členství odsouhlasila. Nováková tehdy zároveň navrhla výši členského příspěvku, který vycházel z počtu obyvatel města. Na návrh zastupitelky Zdeňky Hajlekové tehdy zastupitelstvo příspěvek města nesmyslně navýšilo, takže činil 1,90 Kč na jednoho obyvatele města. Vzhledem k tomu, že město mělo ke dni 31. 12. 2014 17.333 trvale hlášených obyvatel, činí příspěvek města na letošní rok 32.934 korun.

Rada města tento příspěvek projednala a souhlasila s ním, tudíž tato částka přijde na účet spolku. Zároveň rada města uložila příslušnému odboru radnice zpracovat analýzu projektů realizovaných v rámci Národní sítě zdravých měst v roce 2014 a Plán obdobných aktivit pro rok 2015 ve spolupráci s odbornými komisemi, a to Komisí pro sociální záležitosti, zdravotnictví a protidrogové prevence a Komisí životního prostředí.

Členství v tomto spolku kritizuji již od samotného vstupu města do něho, kdy jsem hlasoval proti vstupu města do spolku, neboť jsem se domníval, že členství nic podstatného pro obyvatele nepřinese, jenom to bude stát finanční prostředky. Většina zastupitelstva, samozřejmě, že tehdejší koalice hlasovala všemi hlasy, tehdy návrh místostarostky Novákové podpořila a město se stalo členem tohoto spolku.

Od roku 2012 jsem pečlivě sledoval všechny akce a aktivity tohoto spolku a jsem čím dále tím více přesvědčen, že veškeré akce, například pro děti či seniory, by město pohodlně zabezpečilo vlastními silami prostřednictvím příslušných odborů, a proto jsou roční příspěvky do spolku pouze zbytečným vyhazováním peněz. Nakonec stejně všechny akce spolku zabezpečovalo na své náklady město.

Z mého původního postoje se nezměnilo naprosto nic, a proto, pokud se bude na veřejném zasedání zastupitelstva o příspěvku města hlasovat, budu hlasovat proti tomuto příspěvku, tak, jako ostatně každý rok.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.