Město očima nezávislého člověka

Členům výborů náleží odměna a co členům komisí, těm nic?

02.12.2012 17:38

Ze zákona o obcích musí mít každé město či obec dva výbory podléhající jen a pouze zastupitelstvu. Jedná se o kontrolní a finanční výbor. Obsazení členy těchto výborů je čistě politickou záležitostí. Jmenují je politické subjekty a schvaluje zastupitelstvo.

Praxe bývá většinou taková, že koalice umožní opozici jednoho či dva členy těchto výborů, takže stejně nemají možnost usnesení těchto výborů ovlivnit. Koalice si vždy ponechá většinu. Bylo tomu tak i při posledním hlasování o členech jak kontrolního, tak i finančního výboru. Ty zástupce opozice, kteří se nehodili do krámu, koalice prostě nezvolila a bylo vymalováno.

Původní koalice, působící od voleb půl roku, si například do kontrolního výboru nanominovala čtyři z pěti členů výboru a opozici, tehdy to byly Věci veřejné, blahosklonně ponechala jednoho člověka. Přičemž jsem neprošel hlasováním já, byť jsem byl navržen. Koalice přece nemohla připustit nasadit si do kožichu veš, která by mohla dění ve výboru zveřejňovat. Ale prošel člen VV Jiří Blahút. Ten byl později donucen na členství ve výboru rezignovat a jeho místo zaujala Pavla Jeníčková a je ve výboru dosud.

Naprosto stejný systém zafungoval i ve finančním výboru. I tam má naprostou většinu tehdejší koalice. Přibližně po půl roce se tato koalice ODS, ČSSD, SNK rozpadla a nastoupila koalice nová – daleko horší. ODS TOP 09 a dva odrodilci od vlastních stran, Dašek a Procházka. Členové jak kontrolního, tak i finančního výboru, zpočátku nominovaní opoziční TOP 09 se tak stali členy výborů koaličními.

Nyní, v materiálech zastupitelů, se objevil návrh na odměnu členům kontrolního a finančního výboru, kteří zároveň nejsou zastupiteli. Zatímco u kontrolního výboru, předsedkyní je Zdena Hajleková (KSČM) je ve velmi podrobném zápisu uveden i počet zasedání výboru a je zde i uveden návrh na finanční odměnu pro členy kontrolního výboru – nezastupitele, ve zprávě z finančního výboru, předsedou je Miroslav Emr (ODS) zcela chybí přehled o tom, kolikrát se tento výbor sešel, co vše za rok řešil a chybějí tam i údaje o navrhovaných odměnách.

Inu, když dva dělají totéž, není to totéž.

V materiálech rozeslaných zastupitelům pro veřejné zasedání 10.prosince však naprosto chybí návrh na odměny pro členy komisí, kteří nejsou zastupiteli. Pravda, zatímco oba výbory jsou orgány zastupitelstva, komise jsou pouze poradními orgány rady města, která na jejich usnesení může brát zřetel, ale také nemusí.

Těchto komisí je hodně a pracují v nich, na rozdíl od obou výborů, opravdoví odborníci. Ti pro radu města připravují velké množství opravdu odborných návrhů a řešení problematiky města ve všech jeho oborech. A nikde v rozdaných materiálech pro zastupitele jsem se nedočetl, že by byla přiznána nějaká odměna i pro ně.

Zastupitelé, členové výborů, ale i komisí, dostávají odměny ze zákona pravidelně, u nezastupitelů je to jiné a především členové komisí si odměnu určitě zaslouží.

Uvidíme, zda se rada města ještě před koncem roku rozhodne členům komisí odměnu přiznat a v jaké výši.

Domnívám se, že by odměna měla být stejná jako u členů, nezastupitelů, výborů. U finančního výboru odměny neznám, nejsou uvedeny, u kontrolního výboru se pohybují, zřejmě podle četnosti docházky, od 4.500 Kč do 8.000 Kč.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.