Město očima nezávislého člověka

CO CHCEME ?

24.11.2012 13:16

Jak nás informují  i články v těchto novinách je  v boleslavské části města jedním z problémů – otevření pískovny u jatek.

Otázkou je co chceme, co a kdo děláme. Dovolím si krátký pohled laika na průběh z jiné strany.  V době zakládání družstev byli rolníci násilím  donuceni ke vstupu do JZD. Po letech jejich činnosti bylo možno konstatovat, že nedřou, tak jako na soukromém a republika, díky nim, je značně soběstačná v potravinách. Po sametovém podvodu, zvaném revoluce,  začal pochopitelný a spravedlivý zájem o vrácení pozemků. Někteří hlásali, že by se dědeček obracel v hrobě, kdyby se jim pozemky nevrátily a oni na nich nemohli hospodařit.

 Asi by bylo vhodnější pozemek pronajmout JZD jako odborníku. Dosti pozemků začalo ležet ladem a JZD zanikla.  Nastoupili podnikavci, kteří nabídli pár korunek za čtvereční metr pozemku. Někteří majitelé pozemků zapomněli na dědečka a lačni peněz se pozemku, téměř za hubičku,  zbavili. Nový majitelé získali jakýsi zlatý důl – dvojnásobný. Kolik asi  korun dá 1 čtvereční metr a kolik asi dá několik kubických metrů  písku, následně korun,  na tomto jednom čtverečním metru. Až bude písek vytěžen,  dá prostor další zisk za skládku odpadu a následně volná plocha.

/Kdo zaručí důslednou kontrolu ukládaného odpadu?!)

Dědeček by se asi divil. Možná se teď budou divit i občané města. Co jim to úředníci zajistili za souseda, co s tím ruchem a prachem?

Pokud je pravdou, že souhlas s těžbou vydal úředník města, ptejme se tajemnice MÚ , kdo to jmenovitě je. Abychom mu mohli být „vděčni“, nejen těžaři!  Tajemnice MÚ by měla zvážit, zda je vhodné zaměstnávat pracovníka nepracujícího pro město, třeba již ani nechce nebo nepotřebuje.

A kdo je těžařem, usilujícím o otevření této pískovny, Tapas Borek?? Kdo jmenovitě vlastní těžařskou firmu, případně kdo je, jmenovitě, v představenstvu? Bylo by zajímavé je znát. Možná jsou na této pískovně životně závislí a při jejím neotevření by museli strádat. V krajním případě i žádat o podporu. Když budeme znát jejich jména a částečně i jejich finanční trable dala by se dělat finanční sbírka na jejich podporu.

Chtěli byste ta jména znát?

Ale asi to nebudou občané našeho města. Ti by se k městu a svým spoluobčanům takto nechovali.  

F. Štecha

 

Majitele firmy Tapas Borek není nic těžkého zjistit, stačí si kliknout na Rejstřík firem. A František Štecha by se možná divil.

Dle Rejstříku firem jsou jednateli: Ing. Lukáš Bouček, Ing. Eva Boučková a Ing. Vladimír Bouček.

Všichni mají v tomto rejstříku uvedenu jednu adresu v ulici Průhon ve Staré Boleslavi, takže žádní „cizozemci“ občané Staré Boleslavi to jsou. Stejný rejstřík firem uvádí i jediného společníka s vkladem, je to opět Vladimír Bouček.

Ze zápisu v RF zcela jasně vyplývá, že se jedná o čistě rodinnou firmu, což znamená, že veškeré zisky z eventuelně otevřené nové a další pískovny u jatek, by natekly do jedné rodiny. Důsledkem by byla další část polabské krajiny zcela zdevastovaná, stovkám lidí ze Staré Boleslavi by se významně zhoršilo životní prostředí nejen hlukem, výfukovými plyny ze zvýšeného počtu projíždějících náklaďáků, ale neskutečným rámusem ohromného rypadla.

Takže znovu, nejedná se nikoho cizího, ale o Boleslavsky, jenomže bydlí, na rozdíl od nešťastníků, kteří si v dobré víře postavili nové domy podél Mělnické, na druhé straně města. V ulici, která je poměrně klidná. Znám to, vždyť bydlím ve stejné ulici.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.