Město očima nezávislého člověka

Co se děje ve škole v Palachově ulici?

17.08.2013 09:50

Jsou prázdniny a školy, stejně jako školáci, mají volno. Dalo by se říci, že právě teď, o prázdninách, nebudou školské záležitosti na pořadu dne. Zdá se však, že pravdou je opak.

Dostala se ke mně informace, že údajně sedm učitelek ze ZŠ Palachova dalo najednou výpověď. Někteří rodiče dětí, které do této školy chodí, se proto obávají o osud výuky v příštím školním roce. Nikdo jim prý nechce nic říci a vypadá to, že se záležitost, pokud je pravdivá, opět tutlá.

„Dříve jsme měli z této školy i z pana ředitele velmi dobrý pocit, proto je nám nepochopitelné, co by za údajným odchodem sedmi učitelek mohlo být. Copak se ve škole asi seběhlo? V dnešní době skupinový odchod? To opravdu zvláštní věc! Nemohl byste, jako zastupitel města, zjistit skutečnost? Nám nikdo nic neřekne.“ Tyto věty stály v jednom z 

e-mailů, které mi v záležitosti školy v Palachově ulici přišly.

Zastupitelstvo města je ze zákona nejvyšším orgánem samosprávy města. Město je zároveň i zřizovatelem škol na jeho území a zastupitelstvo schvaluje nejenom rozpočty škol, ale i všechna opatření zajišťující chod školy.

Jak na veřejném zasedání zastupitelstva, tak v zápisech z jednání rady města, o této události nepadlo ani jediné slovo. Proto jsem se řediteli školy Kindlovi napsal v pátek 16. srpna

e-mail, kde jsem se na údajný odchod sedmi učitelek ptal. Doufám a věřím, že mi odpověď s vysvětlením či uvedením informace na pravou míru brzy přijde. Samozřejmě ji zveřejním, neboť se domnívám, že rodiče dětí, ale i ostatní veřejnost má plné právo na naprostou informaci o dění ve městě a školství do této oblasti jistě patří.

Podobné informace, a opět podotýkám, že nevím, zdali je pravdivá či nikoliv, šířené ústním podáním, mohou vytvářet různé pověsti, dohady a fámy, čemuž se lze bránit pouze tím, že se zveřejní pravda řečená těmi nejkompetentnějšími osobami. A podobné informace, které si veřejnost nemůže ověřit, našemu už tolik zkoušenému školství rozhodně neprospívají.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.