Město očima nezávislého člověka

Co se objeví na programu veřejné schůze zastupitelstva

02.12.2013 11:33

Rada města schválila program veřejného zasedání zastupitelstva, které se bude konat 18. prosince od 17 hodin v sále tělocvičny ZŠ Stará Boleslav.

Na začátku jednání budou zastupitelé a veřejnost seznámeni ústně o průběhu investičních akcí, a to cyklostezka Ostrůvek, Kočárovna a rekonstrukce tří ulic v Brandýse. Dále se bude veřejnost informovat o probíhající rekonstrukci nebytových prostor v domech čp. 1498 a 1499, které se, jako obvykle, o dost prodražila, neboť bylo nutné provést netušené vícepráce.

Potom, a stane se tak na opakované žádosti opozice, by se měla konat diskuze s občany. Původně byla totiž vždy zařazena až na pozdní večerní hodiny, kdy už řada občanů nevydržela a odešla. Jsem zvědav, zdali se v diskuzi objeví, nejen z řad opozičních zastupitelů, ale především od veřejnosti, problém pískovny a obchvatu Staré Boleslavi. Osobně bych to rád navrhl, pokud mne někdo nepředejde.

Velice důležitým bodem, především pro všechny občany města, bude projednávání cen vodného a stočného na příští rok. Jak je u této rady zvykem, a jistě bude podpořena celou dvanáctičlennou koalicí, návrh bude znít na opětovné zdražení. A jako každý rok budu navrhovat, aby se cena vodného a stočného zachovala na letošní úrovni, vždyť toho musíme platit už tak dost. A jako každý rok, budu pravděpodobně opět přehlasován.

Podle zákona musí zastupitelstvo hlasováním přijmout i dotace. Bude se jednat o několika dotacích, které se městu podařilo získat a není pravděpodobné, že by některý ze zastupitelů proti přijetí dotací hlasoval. Jedna z nich je však, alespoň pro mne, diskutabilní. Ani ne tak  samotná dotace, ale jedná se o výběr těch, kdož ji obdrží. Jde o to, že město konečně dostalo slibovanou dotaci na obnovu památkových zón ve městě. Do Brandýsa je určeno 400 tisíc korun, do Staré Boleslavi 200 tisíc korun. Již na jaře město vybralo subjekty, kterým se dotace poskytnou, i když je pravdou, že i tyto subjekty musí přispět vlastními penězi. Jenomže ze šesti vybraných objektů se jedná o čtyři památkově chráněné objekty patřící katolické církvi a jenom dva objekty jsou vlastněny soukromými subjekty. A zde mám problém, v době, kdy především katolická církev, tunelem století nazývaným vyrovnání státu s církvemi, dostane miliardy nejen v majetku, ale i v hotových penězích, se domnívám, že by si katolická církev mohla své vlastní objekty opravit ze svých, více jak hojných, prostředků a neměla by dostávat od státu ještě peníze další. Je přece ve městě dost objektů v památkových zónách, na něž jejich soukromí vlastníci peníze nedostali, a to je zlé. Domnívám se, že právě jim by se mělo pomoci a nikoliv jednomu z nejbohatších subjektů v republice, katolické církvi.

Zastupitelé budou hlasovat i o názvech sedmi nově vzniklých ulic v sídle podél silnice na Mělník. Český svaz bojovníků navrhl tyto názvy: Generála Lišky, Generálporučíka Selnera, Josefa Maruny, Bratří Kohoutů a ulici Huga Bergmanna, což býval starosta Staré Boleslavi. Další návrhy předložil vedoucí sboru Bojan, Vojtěch Vančura. Dle něho by se zbývající dvě ulice měly jmenovat po významných kulturních osobnostech města, Viléma Černíka a Josefa Olexy.

Osobně se domnívám, při vší úctě k lidem, kteří se zasloužili o naší svobodu a totéž platí i o osobnostech z kultury, že městské ulice by měly nést názvy neutrální, takové, jaké se ulicím dávaly v historii a nikoliv po osobnostech. Jen si vzpomeňme, jaké nesly ulice názvy za minulého režimu, a po změně se musely přejmenovávat, což přinášelo problémy. A docela mi vadí, že máme přemasarykováno. A to v době, kdy politici naprosto zničili jeho celoživotní dílo – Československo. Při jeho zániku se musel prezident Masaryk v hrobě otáčet.  

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.