Město očima nezávislého člověka

Co se vlastně bude dělat na brandýském náměstí navíc?

08.10.2012 10:17

Odbor územního rozvoje a památkové péče předložil RM na jejím minulém zasedání návrh na vypsání veřejné zakázky na akci „Revitalizace centra Brandýsa n/L – obnova Masarykova náměstí, dodatečné stavební práce.“

Jednací řízení je bez uveřejnění, dle § 34 zákona o veřejných zakázkách. V zápisu z jednání RM se uvádí, všechny potřebné údaje obsahuje výzva, která tvoří nedílnou, nicméně neveřejnou, součást zápisu.

Hodnotící komise ve složení: Jan Hákovník, Pavel Havlíček a Jiří Polák, dnes, tedy 8. října otevře a vyhodnotí došlé obálky s cenovými nabídkami a vítěznou firmu posléze doporučí RM.

Zápis, upozorňuji, že se jedná o oficiální zápis z jednání RM, však nikde ani jediným slůvkem neupřesňuje, o jaké se to vlastně dodatečné stavební práce bude jednat. Přitom, když jsem před zahájením prací na náměstí prohlížel projekt, byl dotažen do konce, tedy až do předání díla městu. Uvádělo se tam, že se bude moci vyskytnout situace, že projektant by nemohl vědět, co se objeví v zemi po odkrytí svrchní vrstvy náměstí a přilehlých silnic, tudíž mohou vzniknout vícepráce.

Jenomže nyní je náměstí před dokončením a slavnostní uvedení do provozu i s velkou slávou je plánováno na 20. října. A přesto se bude zadávat nějaké firmě zakázka na dodatečné stavební práce. Naprosto nechápu, proč zápis tyto dodatečné práce nespecifikuje. Proč občané města nemají právo vědět, za co rada města utrácí jejich peníze?

Nechápu tento způsob jednání RM, vždyť tímto způsobem jenom prohlubuje nechuť občanů města k její práci a rozhodování a způsobuje mnoho spekulací, fám a domněnek. Nebo, že by za těmito dodatečnými stavebními pracemi byly chyby v projektu? Například vůči majitelům domů na náměstí u autobusových zastávek?

I to se může stát, i když by za eventuelní pochybení měl někdo nést odpovědnost. Proč ale raději RM mlží a utajuje vše, co ji doslova zákon nepřikazuje zveřejnit? Připomíná mi to stále více doby dávno minulé, kdy lidé měli jenom právo držet ústa a platit. Že bychom se do těchto dob, v podání RM ve složení ODS, TOP 09 a dva samozvanci do RM Daška a Procházky, opět vraceli? Připadá mi to tak.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.