Město očima nezávislého člověka

CO VŠECHNO SI PLATÍME:

10.03.2013 11:58

Pomáhat a chránit. Po přečtení tohoto nápisu na vozech státní policie to potěší. Někdo nad námi drží ochrannou ruku. Tu ruku si platíme ze společných peněz. Určitě jsou spokojeni „fandové“ fotbalu – rváči. Zajíždějí na utkání kde jsou již očekáváni desítkami policistů kteří je doprovodí na stadion případně jim přistaví autobusy. Po příjezdu domů hrdě sdělují jak jim policie uvolňovala cestu, případně doprovázela s majáčky. Péče jako o státníky.  Zaplaceno plátci daní!  Možná tuto péči dostávají i ti spořádaní občané. Jen je asi trochu utajována.                 

  Tedy službu a bezpečnost občanům zajišťuje státní policie. Žádný zákon nestanovuje městům povinnost mít městskou policii. (Starší generace si vzpomene, že pořádek a bezpečnost ve St. Boleslavi zajišťoval státní policista pan Zalabák). Přesto mnoho měst má městskou policii. Platí ji z rozpočtu města. Je nám sdělováno, že za minulého režimu jsme byli policejní stát. Dnes máme mimo státní policie ještě městskou policii, soukromé bezpečnostní agentury a sleduje nás tisíce kamer. Nevíme ani kde jsou, komu patří, kdo je ovládá ani jak a kým jsou využívány, případně zneužívány. Takže, co jsme dnes?

Městská policie v určité míře supluje práci státní policie snad s výjimkou povinnosti:        

sledovat dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce  

provádět dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích.

Jak příjemné pro státní policii když může říci – zavolejte si městskou policii. Jak by zareagovala na odpověď: ze zákona máme státní policii a městskou policii si jako další výdaj nevedeme.

Byl jsem a stále jsem zastáncem toho, že pro kontrolu a zajišťování dodržování městských vyhlášek a veřejného pořádku by městu stačili dva inspektoři veřejného pořádku. Namísto  sedmnácti městských policistů. Ušetřené miliony by bylo možno využít na potřebnější záležitosti, případně jimi přispět na výstavbu kulturního domu.

Na veřejném zasedání zastupitelstva města jsem upozornil na místo kde je ohrožena bezpečnost řidičů a kde každý řidič ví, že je zde porušena vyhláška. A jak na to reaguje městská policie? Vyjádřil jsem i svůj názor, že pojíždění městské policie po městě moc neřeší, spíše je vyplněním pracovní doby. Velice mne potěšil přístup přítomného, nového, ředitele  MP pana  ing. Rendla, který projevil zájem o setkání. Při domluvené schůzce jsem mu ukázal několik skutečností, které by měli, při všímavosti a pochůzkové činnosti, řešit členové městské policie. Nabyl jsem dojmu, že jsme našli společnou řeč.  Budu se zájmem sledovat jak se panu řediteli povede při odstraňování zjištěných nedostatků. Držím mu palce a děkuji za jeho zájem.

Předpokládám další schůzku. Znám další  závadná místa městskou policí zcela opomíjená.

  F. Štecha                                                                                                             

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.