Město očima nezávislého člověka

Copak je na veřejné zakázky jenom Jan Hárovník?

05.07.2013 12:06

Volná soutěž firem spočívá v tom, že se různé firmy předhánějí v soutěžích o nabízenou zakázku co nejlepšími podmínkami pro zadavatele, a to včetně nejnižší ceny. Ta je totiž při současném, velmi špatném, zákonu o veřejných zakázkách tím jediným a hlavním kritériem.

Veřejná soutěž probíhá i na firmu, která by po vítězství na základě mandátní smlouvy zastupovala město při vypisování dalších veřejných zakázek a jejich administraci. V případě, že některá firma v jednom výběrovém řízení zvítězí a potom po dlouhou řadu let má na tyto akce fakticky monopol, vede k řadě pochybností. Stává se dokonce, a v případě našeho města to je téměř pravidlem, že cena za tuto službu není vysoutěžená, ale stanovená dohodou. Zdali je pro město nejvýhodnější nikdo nezjistí. A právě tomu se říká korupce.

Co si má pak veřejnost myslet o tom, že téměř 100 % výběrových či poptávkových řízení administruje a provádí vždy jenom jedna firma? Copak by se nenašel někdo další, kdo by tyto služby městu provedl za příznivější cenu? U nás již po dlouhou řadu let veškerá výběrová řízení provádí buď fyzická osoba nebo firma S.I.K. V obou případech se jedná o jedinou osobu, o Jana Hárovníka. Marně se opozice opakovaně snaží, aby letitá mandátní smlouva tomuto člověku byla vypovězena a vypsala se nová soutěž, koalice o tom nechce ani slyšet, a tak všechny tyto návrhy šmahem odmítá.

Pro příklad nemusíme daleko, téměř při každém zasedání rady města se vypisuje nějaké poptávkové řízení a se železnou pravidelností je jejím provedením pověřován právě Jan Hárovník. Jako v tomto případě. Odbor majetku města navrhl radě města zadání veřejné nadlimitní zakázky na finanční služby „Pojištění majetku a odpovědnosti města“ v otevřeném řízení.

Na zastupování města odbor opět navrhl společnost S.I.K., tedy Jana Hárovníka. Jedná se o to, že dne 31.3.2009 uzavřelo město, na základě výběrového řízení, smlouvu o pojištění majetku podnikatelů, elektronických zařízení, strojů a strojních zařízení o odpovědnosti za škodu, která platí od data 1.4.2009 do data 31.3.2014. Město dále uzavřelo smlouvu se stejnou dobou platnosti i na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla včetně havarijního pojištění. Jedná se o všechny služební vozy radnice.

V souladu se zněním zákona o veřejných zakázkách je nutno zadat novou veřejnou zakázku na tato pojištění. Odbor majetku města navrhl schválit radou města zadání této nadlimitní zakázky v otevřeném řízení s dobou platnosti buď na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, vždy k výročí podpisu smlouvy nebo na dobu určitou osmi let. Předpokládaná výše plnění pojistného je na hranici limitu, tedy 5,1 milionu korun.

Odbor majetku města dále navrhl, aby na základě mandátní smlouvy se společností S.I.K. Jana Hárovníka, rada města odsouhlasila jeho zastupování města v této záležitosti. Odbor dokonce i navrhl maximální cenu odměny pro Hárovníka za zakázku ve zjednodušeném řízení, a to na částku 75.000 Kč, ovšem k této částce se musí ještě přičíst 21 % DPH.

Rada města samozřejmě s návrhem odboru majetku města souhlasila ve všech bodech včetně odměny pro Hárovníka a uložila místostarostovi Nekvasilovi zajistit proces přípravy této zakázky.

Opozičním zastupitelům se monopol Hárovníka hrubě nelíbí. Na tomto případu se zřetelně ukázalo, že zakázku obdržel bez soutěže a navíc byla domluvena předem i odměna. Jakou dobu platí jedna mandátní smlouva Hárovníka s městem přesně nevím, ale vím, že právě v této roli působil již za starosty Daniela Procházky, a to je již hezká řádka let a Hárovník má z města stále perfektní kšeft.

Pokud by komunální volby v příštím roce pořádně zamíchaly karty a současná rada by se musela poroučet, bylo by víc nežli jisté, že by lehký a pohodlný život Jana Hárovníka  za městské peníze s největší pravděpodobností skončil. Samozřejmě, pokud by opět veřejnou soutěž na tyto služby nevyhrál.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.