Město očima nezávislého člověka

ČSSD a vše kolem ní

15.05.2012 17:34

Jako kluk již v pubertálním věku jsem se zajímal o veřejné dění a vždy mě zajímalo naše město a vše kolem něj. Dokonce by se dalo říci, že jsem byl a jsem patriotem, který na naše krásné dvojměstí nikdy nedal dopustit, proto když se sešel den se dnem, týden s týdnem a rok s rokem, tak jsem se rozhodoval, co pro naše město bych mohl udělat nebo alespoň být nějakým způsobem nápomocen v rozvoji města, ve kterém jsem se narodil a ve kterém hodlám žít i nadále. Proto, když jsem dosáhl plnoletosti, tak jsem přemýšlel, do jakého spolku či politické strany mám vstoupit. Nepřemýšlel jsem dlouho, jako člověku se středo levým sociálním smýšlením u mě po krátké úvaze vyhrála ČSSD, a tak po poslání online přihlášky jsem do zmíněné strany vstoupil.

Ve straně mě přivítal předseda pan Štecha, který mi vysvětlil na osobní schůzce všechny náležitosti ze členství vyplývající a zároveň sdělil, kdy se bude konat členská schůze. Na první schůzi jsem byl přijat a ani ne měsíc po této schůzi začal první problém a tím byl osobní spor pana předsedy a tehdejšího místostarosty Javůrka (toto jméno si pro tento článek dobře zapamatujte, je jednou z hlavních postav). Pan Štecha byl po měsíční agonii a ukončení koaliční smlouvy s ODS z místa předsedy MO ČSSD Stará Boleslav odvolán a místo něj byl na zmiňovaný post zvolen pan Dašek, který byl pro členskou základnu přijatelnou postavou, která vždy zastávala umírněné a klidné řešení . Tyto události bohužel ve finále vedly k vyloučení pana Štechy z ČSSD. Ale jdeme dál.

 V květnu roku 2010 jsem se zúčastnil mé první okresní konference, na které jsem s překvapením pozoroval sílu organizací z malých obcí jako jsou Tehov či Kamenice a které svým počtem delegátů válcovaly mnohem větší sídla včetně našeho města. Již tehdy se uváděla síla těchto organizací kolem 50-60 členů, zároveň tehdy jsem také poprvé zaregistroval jméno a postavu pana Trmala. Už tehdy mi někteří delegáti šeptali, že se jedná o Rathovu družinu a již tehdy dokázali změnit celé vedení okresní organizace.
Po krátkém klidu nastala doba přípravy volební kandidátní listiny do ZM a taky doba prvního mého znechucení. Dopředu se excelentně, jako volební manager, vtěsnal pan Bohumil Javůrek, na 6. místo si dosadil známého od rybářů Jakuba Braborce, který byl všeho všudy 3 měsíce členem ČSSD (zdůvodnění radši ani nebudu prezentovat) a vše ve spěchu si nechal odsouhlasit v té době ještě neprotestující členskou základnou.

Bezprostředně po volbách začal pan Javůrek, coby opětovný místostarosta, omezovat komunikaci s MO , začal prosazovat na funkci vedoucího odboru ŽP pana Antončíka (i když byl na funkci mnohem fundovanější kandidát s vysokoškoským vzděláním v daném odboru), nezvedal telefony a pokud je zvedl, tak začal uvádět všemožné důvody, proč se výborů nezúčastnit. Vše vyvrcholilo první schůzí, kde zjistil, že členská základna s jeho rozhodnutím nesouhlasí a začal se stavět do opoziční role. Druhá schůze na toto téma proběhla nedlouho poté v prostorách staré zasedací místnosti městského úřadu, na které se část členů proti stanovisku většiny postavila a za vydatné podpory zástupců z okresu paní Poklopové, pana Lepila a jiných se začala utvářet nová frakce v rámci MO. Tato frakce za podpory Rathových koní postupně začala válcovat celou MO, kontroly z OVV byly přítomny na každé schůzi, doslova šikanovaly pana Daška jakožto nepohodlného člena, který překáží v osobních zájmech některých lidí z okresu. V těchto kotrmelcích k nám také vstoupil pan Veselý, současný předseda MO 2, který se sice jevil jako tichý člověk, nicméně v ústraní již začal pracovat s panem Javůrkem na rozdělení MO. K tomu došlo v druhé polovině roku 2011, kdy tato organizace začala fungovat samostatným životem. Exkurze do historie by asi pro seznámení se situací stačila a přesuneme se do aktuálního dění.

V únoru roku 2012 se konala další okresní konference, na které jsem byl přítomen a tam se mi jenom potvrdil fakt, že Rathova družina má celý okres a velkou část kraje pod kontrolou a doslova válcuje ty organizace, které s ní nesouhlasí.
Zároveň jsem byl svědkem velkého kariérního růstu prakticky nováčka pana Veselého, který obsadil strategickou funkci a notoval si s vedením OVV. Také pan Trmal nebyl pozadu, po koktavě přečteném a předem připraveném proslovu obsadil také strategické funkce a já jsem si v duchu říkal, jak tento prostý člověk bude hovořit na náměstích s občany. Prostý, ale poslušný.

Ve světlu nových informací, které se včera večer a dnes odehrály, tento článek působí jako report do nastalé situace a zároveň u mě jako závěrečné shrnutí let minulých, které nepřímo mapují vliv pana Ratha na Středočeský kraj. Zároveň se chci jako člověk a člen ČSSD omluvit veřejnosti, že se musí na tyto nepříjemné události dívat. Bohužel čím dál tím víc se těmito peripetiemi v občanech probouzí nedůvěra k demokracii jako systému takovému.....                                                                                                                              

 Lukáš David

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.