Město očima nezávislého člověka

ČSSD nestaví do voleb béčko ani céčko

28.08.2014 08:54

Fakta:

Ve volbách r. 2010 kandidovala zdejší ČSSD ve shodě jako jeden celek. Získala 3 mandáty a nabídku dohody dvou nezávislých kandidátů VV (Huml, Kapal) na exkluzivní partnerství proti silné ODS, která volby vyhrála se 6ti mandáty. Nabídka byla odmítnuta a Bohumil Javůrek získal post místostarosty, Pavel Bíma vrchního zpracovatele územního plánu a Josef Dašek se stal radním. Vznikla koalice s Danielem Procházkou a Milanem Vávrou. Obě tato jména měli zastupitelé za VV na černé listině a tím byl jasně dán výsledek kooperace  uskupení, která si byla programově blízká.

Na jaře 2011 uvnitř ČSSD vznikl konflikt. Bohumil Javůrek odmítl vrátit do funkce vedoucí odboru životního prostředí ing.  Vaculovou a prosadil na návrh ODS pana Antončíka, dříve pracovníka AVE. Místní organizace jej chtěla vyloučit ze strany a stáhnout z funkce místostarosty. Bohumil Javůrek zareagoval vytvořením druhé organizace. Koalice vládla dál, ale byla vratká. Dlouho to nevydrželo.

Následovala aféra Milana Vávry s proplacenými fakturami za neodvedenou práci na serverovně. Tento stav odmítla podporovat místostarostka Čierná-Peterová a rezignovala.  Případ převzala policie, také Vávra rezignoval na funkci místostarosty a padla koalice. Nová koalice byla postavena na půdorysu ODS a TOP 09 spolu s Danielem Procházkou a post radního přijal opět Josef Dašek.

V druhé polovině roku 2011 s původní organizací začali spolupracovat oba zastupitelé za VV. Proběhla aféra Víta Bárty, vše najdete v knížkách Viewega a Kmenty, a začalo být oběma jasné, že jde o byznys projekt pánů Hrdličky a Janouška, s kterým nechtěli mít nic společného. Oba byli přijati za členy ČSSD v lednu 2012. Mgr. Stanislav Huml byl krátce na to zvolen předsedou, když Josef Dašek na funkci předsedy MO rezignoval. Organizace ho opakovaně vyzývala, aby odstoupil z pozice radního. Od jeho hlasování v radě i na zastupitelstvu města se distancovala a nakonec jej téměř jednomyslně vyloučila. Organizace je otevřena všem, kdo mají levicové názory. Přivítali jsme pár nových členů a velmi aktivně pracujeme s lidmi. Mgr. Stanislav Huml byl svou organizací nominován na kandidátku ČSSD pro parlamentní volby a díky preferenčním hlasům, z celého Středočeského kraje, se dostal z 12. místa kandidátky na první pozici v počtu získaných hlasů. Řešíme denně problémy občanů města, přijímáme podněty obyvatel a snažíme se pomoci. Znáte nás. Žijeme tu s Vámi.

Vedle sebe žily dvě organizace. V jednom městě věc neobvyklá. Bylo učiněno několik pokusů o sloučení. Původní organizace byla celou dobu aktivnější než z trucu Javůrka vzniklá dvojka. Marně.

Pavel Bíma následně přišel ve městě o funkci vrchního zpracovatele územního plánu, ODS to chtěla mít pod kontrolou, teprve tehdy přešel Pavel Bíma také do plné opozice. V roce 2013 vystoupil z trucorganizace Bohumil Javůrek, dodnes nevíme, co se u nich stalo. Začal pracovat na projektu Sousedé.

Komentář:

Sestavování kandidátky je při více organizacích věc složitá. Velká strana má přísná pravidla a existují demokratické principy, které byly plně dodrženy. Na konferenci byli přítomny nadřízené orgány ČSSD. Při tvorbě kandidátky bylo nabídnuto řadě členů druhé organizace místo na kandidátce. Jednání se zaseklo na požadavku – Bíma bude na 2. místě nebo odejdeme. Odešli. Přesto není pravdivé tvrzení, že z druhé organizace na kandidátce není nikdo. Nejsou tam ti, co uraženě odešli.

Pokud se dnes dozvídám, že 5 lidí z druhé organizace vystoupilo z ČSSD, a není to změna názorů (viz vyjádření Pavla Bímy), nebudou moje slova na jejich adresu kritická. Politika je o setkáních, diskusi, polemice, souhlasu i nesouhlasu s druhým, prosazování se jedince v kolektivu a umění možného. Politická strana je v první řadě o programu a jeho prosazování. Nevnímám změnu strany u jedince negativně. Je pryč doba, kdy manželství muselo vydržet celý život i za cenu zcela zničených vztahů v rodině. Stejné to je v kolektivu. Zaměstnání už také nedržíme celý život, abychom do posudku mohli hrdě psát, že celý život pracujeme v Kolbence. Rozvod je dávno legální a je to dobře. I velké osobnosti historie byli nuceni hledat „novou identitu (jak píše Bíma)“, spíše nové politické ukotvení. Pokud opravdu zůstali odpadlíci z dvojky věrni levicovému programu, bude spolupráce s nimi možná. Obávám se však, že právě v případě Pavla Bímy hrozí, že opět spadne do lůna k ODS. Tedy pokud ODS s jejími sestrami v podobě kandidátek bé a cé, bude mít sílu postavit po volbách ve městě většinu v radě a tím ovládnout město.

Byl jsem jednomyslně, oběma organizacemi zvolen lídrem. Za tým na kandidátce ČSSD ručím. Nezávislí, pod vedením pana Bímy s námi nemají vůbec nic společného. Není náš styl postavit do voleb druhou kandidátku, jako vlastní béčko nebo dokonce céčko, jako to udělala letos ODS. Budiž tento text chápán jako nutné vysvětlení současného stavu. ČSSD se odpoutala od jmen jako je Josef Dašek, Bohumil Javůrek, Pavel Bíma a nechceme do budoucna mít nic společného s ODS a TOP 09. 

Vyjádření Pavla Bímy, zprostředkované Jakubem Braborcem:

„Změna politického " trička" není rozhodně v mém případě dána změnou názorů či postojů.
Já a dalších pět kolegů vystoupilo z ČSSD, konkrétně z městské organizace MO 2, na protest vůči jednání kolegů z městské organizace MO 1.

Ani jeden člen MO 2 není na kandidátce ČSSD do komunálních voleb, a to něco vypovídá. Kolegové z MO 1 se rozhodli pro " silové řešení " díky většímu počtu svých mandátů na městské konferenci, daných počtem členů v organizacích v létě 2013. To nejen já a odstoupivší kolegové považujeme za nekolegiální a rozhodně ne gentlemanské řešení, kterému by při původní rovnosti počtu členů obou organizací na jaře 2014 odpovídal námi navrhovaný princip paritního zastoupení a princip zipu. Po delším zvážení a zhodnocení možností, resp. nemožností vstřícné a kolegiální spolupráce jsme se rozhodli k výše uvedenému kroku (což samozřejmě v mém případě po téměř dvaceti letech v ČSSD bylo vskutku nelehké rozhodování).

Našli jsme tedy novou identitu v politicky neutrálním a tolerantním prostředí hnutí Nestraníků, nové přátele a kolegy se stejným viděním problematiky komunálních věcí.

Chceme tak navázat na dříve proklamované principy, a zároveň, díky příchodu mnoha mladých a nápady nabitých kolegů nabídnout i novou optiku, témata a energii.“

Téma se samozřejmě objevuje i u našich politických konkurentů. Asi vás nepřekvapí, že se naše pohledy poněkud liší. Správný informátor se však nebojí ukázat problematiku z různých perspektiv a proto prosím posuďte sami.

 

 

Mgr. Stanislav Huml

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.