Město očima nezávislého člověka

Cvičiště psů končí

07.02.2013 14:36

Město uzavřelo dne 16.8.2011 nájemní smlouvu o pronájmu pozemku ppč 2176/49 o výměře 8.779 m2 ve Staré Boleslavi s Dagmar Fialovou. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za účelem výcviku psů. Nájemné bylo stanoveno na výši 12.000 Kč za rok.

Dne 27.1.2013 však nájemkyně podala na odbor majetku města žádost o ukončení smlouvy ke dni 31.1.2013. Jako důvod ukončení nájemní smlouvy uvedla zdravotní důvody. Rada města její žádosti vyhověla a uložila vedoucí odboru majetku města předložit starostovi města doklad o ukončení nájemní smlouvy se jmenovanou nejpozději do 20.2.2013. Co se bude s pozemkem dít dále zápis z jednání rady města neuvádí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.