Město očima nezávislého člověka

Cyklostezku na Ostrůvku bude stavět Stavokomplet

24.08.2013 11:26

Odbor územního rozvoje a památkové péče obdržel vyhodnocení výběrové komise poptávkového řízení na zjednodušenu podlimitní veřejnou zakázku na provedení akce Revitalizace Brandýského Ostrůvku – brána do Polabí, cyklostezka.

Výzvou bylo obesláno pět firem, ale firma RISL s.r.o. z Hostivice nabídku neposlala a firma Stavby Dlouhý s.r.o. byla ze soutěže vyřazena pro nesplnění zásadních kvalifikačních předpokladů, a tak se vybíralo pouze z nabídek tří firem.

Nejnižší nabídku z nich poslala firma Stavokomplet, a to cenu 8.022.241,99 Kč s DPH. Tato cena byla pouze o necelých dvacet tisíc nižší nežli nabídka druhé firmy v pořadí Strabag a.s. Vzhledem k celkové výši zakázky se jedná tudíž pouze o zlomek rozdílu , což vede k různým dohadům, vždyť je to právě firma Stavokomplet, která městu spravuje vodovodní a kanalizační řady, což souvisí s mnoha stavbami za městské peníze.

Rada města s návrhem hodnotící komise souhlasila, jak jinak, že? Souhlasila i s nabízenou cenou za dílo, a proto uložila starostovi města Ondřeji Přenosilovi podepsat s firmou Smlouvu o dílo nejpozději do data 6.9.2013. O tom, kdy se začne na cyklostezce pracovat, zápis neuvádí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.