Město očima nezávislého člověka

Cyklostezku prý poškodila povodeň

26.08.2013 12:43

Již v době plánování výstavby Polabské cyklostezky od Toušeně do Brandýsa na břehu Labe padaly především z řad místních obyvatel námitky, že cyklostezka, jejíž povrch tvoří částečně asfaltový koberec a částečně zámková dlažba, bude při každé větší vodě neustále poškozována a tím pádem se bude muset neustále opravovat.

Tehdejší vedení města, konkrétně tehdejší místostarosta Šnaiberk, však tvrdil, že podloží cyklostezky bude upraveno tak, že k poškozování cyklostezky, a to ani pokud by byla povodeň a cyklostezka by byla pod vodou,  v žádném případě nebude docházet. Místní lidé, kteří v těchto místech Labe dokonale znají tvrdili, že se takto budovaná cyklostezka městu pořádně prodraží neustálými opravami. Stavbu tehdy prováděla firma Stavokomplet, tedy stejná firma, která stavěla i část cyklostezky od bývalých jatek směrem do Kostelce nad Labem a nyní bude provádět výstavbu cyklostezky přes Brandýský Ostrůvek.

Místní lidé měli pravdu, již velmi brzo po dokončení stavby se na některých místech začal asfaltový koberec vzdouvat, stejně jako dlažba. Zásluhu na tom měly kořeny velkých stromů. A to nebylo zdaleka vše. Letos ani nemusela být povodeň, v červnu, tedy v době ničivých povodních na velkém území státu, se naštěstí Labe z koryta nevylilo, koneckonců o tom svědčil i článek s fotodokumentací v Brandýských novinách, ale i sdělení hasičů.

A přesto se nyní musela rada města rozhodovat o vypsání poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Oprava Polabské cyklostezky po povodni.“ Na jednom úseku cyklostezky, místo je určeno v zápisu jakýmisi souřadnicemi, kterým běžný člověk naprosto nerozumí, namísto toho, aby zápis jasně uvedl, ve kterých místech k poškození cyklostezky došlo, se sesula část podloží cyklostezky přibližně o deset až patnáct centimetrů. Bude tudíž nutné provést ochranné opatření drénem na straně u vody a propojit jej s novou štěrkovou vrstvou pod povrchem cyklostezky. Znamená to vybagrování asfaltové vrstvy o síle padesáti milimetrů a po zpevnění podloží položení nového asfaltového koberce.

Odbor územního rozvoje a památkové péče doporučil radě města obeslat výzvou čtyři firmy z neveřejného seznamu firem rady města a termín otevírání obálek s cenovými nabídkami stanovila rada města na datum 26.8. ve 13 hodin.

Jak už bylo shora uvedeno, stezku stavěla firma Stavokomplet. A jelikož se od doby převzetí stavby žádná povodeň nekonala, pouze se letos v červnu dostala těsně pod okraj říčního koryta, je evidentní, že buď byl špatný projekt, nebo byla stavba provedena špatně, protože jak nyní vyplynulo ze situace, podloží cyklostezky nebylo ani natolik pevné, aby odolalo i nepovodňovému zvýšení hladiny Labe a došlo k jeho sesunu.

 

Domnívám se, že by rada města měla posoudit jak projekt, tak i provedení stavby, neboť již při výstavbě cyklostezky mně osobně místostarosta Šnaiberk tvrdil, že cyklostezka na břehu Labe bude vybudována tak, aby bez závad odolala i celému jejímu zatopení při velké povodni. Jak je vidět, stezka nemusela být ani zatopena a stejně v části nevydržela. Po posouzení by měl být určen viník tohoto špatného stavu části cyklostezky, a ten by měl opravu hradit. Jenomže stejně jako při mnoha dalších akcích, při kterých se vyskytly závady, nakonec vždy stejně všechno zaplatí město, tedy občané ze svých daní. Budu velice zvědav, jakou cenu za opravu buď špatně vyprojektované nebo postavené cyklostezky vítězná firma nabídne.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.