Město očima nezávislého člověka

Další komise má o člena méně

22.12.2012 13:57

Předseda komise životního prostředí a veřejného pořádku Šifalda oznámil místostarostovi Nekvasilovi, že člen této komise Jaroslav Selner na svou činnost v komisi rezignoval. Důvodem rezignace je časová zaneprázdněnost.

Předseda komise Šifalda zároveň uvedl, že není třeba tuto komisi doplňovat, neboť před nedávnem byla do komise jmenována Dagmar Altmanová a zastupitel Miloslav Písačka

(TOP 09). Informaci předsedy komise přednesl místostarosta Nekvasil radě města, a ta ji vzala na vědomí s tím, že komise nebude doplňována, protože současný počet členů komise je postačující.

Zprávy o činnosti této komise, ale nejen jí, nýbrž všech zřízených komisí rady města, nejsou zveřejňovány, takže se občané o jejich práci nedozvědí vůbec nic a mnozí ani nevědí, že rada města nějaké odborné komise, jako poradní sbor ke svému rozhodování, vůbec má k dispozici.

Rada města tvrdí, že komise jsou jejím poradním orgánem a tudíž není potřeba o jejich činnosti veřejnost informovat, protože slouží výhradně k potřebám rady města. Jenomže ono to je jinak. Žádný zákon nezakazuje zveřejňovat výsledky práce komisí rady města, naopak, legislativec Oldřich Kužílek přímo doporučuje, aby se zprávy o práci a činností komisí zveřejňovaly, neboť se tím prezentuje součinnost občanů se samosprávou.

Již delší čas jsou obce a města, která mají na svých oficiálních tiskovinách, dokonce celou stránku opatřenou titulkem: Zprávy o činnosti komisí, ve kterých všechny zřízené komise ve zkratce svou práci a doporučení radě města prezentují.

Ze zákona se rada města nemusí doporučením komise řídit, nic jí to nepřikazuje, a i to může být důvod, proč naše rada města nechce zveřejňovat informace o práci jednotlivých komisí. Nikdo tak neví, jak se radami a doporučeními odborníků rada města řídí a zda vůbec na ně berte zřetel.

I tento fakt vypovídá o tom, jakým způsobem se rada města chová k veřejnosti a jak moc chce být otevřená. MO ČSSD Stará Boleslav na jedné ze svých členských schůzích přijala usnesení, že pokud bude mít po příštích volbách možnost ovlivňovat chod města a nebude pouze v opozici, zprávy z činnosti komisí budou nedílnou součástí informací v Městských listech, a to i s tím, jak rada města na usnesení komisí reagovala. Chce se totiž, na rozdíl od současné koalice, chovat vůči svým občanům, naprosto otevřeně.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.