Město očima nezávislého člověka

Další penězotok – Obnova krajinných struktur Polabí

11.07.2013 16:29

Před nějakou dobou zastupitelstvo odsouhlasilo, aby rada města požádala o přidělení dotace na projekt uvedený v titulku. Byl jsem proti, neboť se domnívám, že to je pouze další plýtvání peněz ze státního i městského rozpočtu a občané města tento projekt naprosto nepotřebují, na rozdíl od mnoha jiných, na které už ale peníze nejsou.

Jak vyplynulo z jednání komise, jedná se například o výsadbu dřevin, které byly v minulosti naprosto běžnými, ale nyní už zde téměř nejsou nebo o obnovu stromové aleje u bývalé a dnes již dávno zaniklé původní cesty z Prahy do Brandýsa. Podle tohoto projektu by se mělo v polích, která jsou tam nyní, objevit stromořadí. A podobných záležitostí bylo v tomto projektu mnoho.

Při vypracovávání žádosti o státní dotaci bylo zřejmé, že město bude muset přispět na realizaci projektu i vlastními penězi, a právě to byla skutečnost, proč jsem hlasoval proti projektu. Stále se totiž domnívám, že jak se v průběhu staletí vyvíjí svět, mění se i krajinný ráz a výsadbu aleje v polích nebo dokonce obnovení původní cesty, kterou nikdo nebude používat, považuji za pusté vyhazování peněz a příležitost firmám, jak se přiživit na státním rozpočtu. Pokud se budou i v budoucnu realizovat obdobné nesmysly, nikdy se stát z dluhů nevyhrabe.

A nyní konkrétně. Místostarostka Nováková seznámila radu města s návrhem odboru životního prostředí na uzavření smlouvy s firmou ISES s.r.o. na organizaci zadávacího řízení a administraci projektu. Tato firma již za peníze města zajišťovala podání žádosti o dotaci (Brandýské noviny samozřejmě informovaly). Žádost o dotaci byla zaslána 6.3.2012 a dne 22.3.2013 byla akceptována a následně příslušnými orgány schválena.

Přiznaná dotace činí 3.034.689 Kč, z toho uznatelné náklady na práci činí 3.005. 133 Kč. Výše podpory z Operačního programu životní prostředí činí přitom částku 2.554.363 koruny. Město bude muset přispět ze svého rozpočtu částkou 480.326 Kč.

Dle zápisu z jednání rady města firma ISES zajistí realizaci služeb organizačního zajištění nejvhodnějšího zhotovitele a celkovou administraci projektu. Tato činnost je, dle podmínek dotačního titulu, uznatelným nákladem a lze ji financovat z dotačních peněz.

Za organizaci zadávacího řízení bude nebo již bylo firmě zaplaceno 39.930 Kč i s DPH a za administraci projektu dalších 75.020 Kč, opět s DPH. Tyto částky budou hrazeny vždy po splnění jednotlivých částí projektu. Podotýkám, že tyto peníze nepůjdou z rozpočtu města.

Rada města s návrhem OŽP souhlasila a uložila připravit k podpisu smlouvu s firmou, a tak rozpočet města zhubne o dalších téměř půl milionu korun. Občanů města se tento projekt téměř nedotkne a mnoho z nich jeho výsledek ani nikdy neuvidí. Dle mého názoru se jedná o naprosto zbytečný projekt a další zbytečně a neúčelně vyhozené peníze jak ze státního, tak i z rozpočtu města. Peníze by se daly určitě využít smysluplnějším způsobem ve prospěch občanů města.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.