Město očima nezávislého člověka

Další pískovna, budou opět vysychat studny?

09.08.2012 10:39

Před několika lety, bylo to v době, kdy město obnovilo vrty Na Praporci a u Motorletu a zároveň se začal těžit písek u Skorkova, se lidem ve Staré Boleslavi začala ztrácet voda ve studnách. Ti, kteří měli štěstí, si je mohli nechat prohloubit, smolařům studny vyschnuly totálně.

Hrozba ztráty vody ve studnách ve Staré Boleslavi nyní hrozí opět. Na katastru obce Skorkov by měla vzniknout další pískovna. Již při otevření té první lidé v okolí protestovali, sepisovali petice, protestovali, ale nebylo jim to nic platné, pískovnu podnikatel a těžař Jampílek otevřel.

A jako obvykle postupoval cestou salámové metody. Nejprve požádal o těžbu nad hladinu spodní vody, poté dva metry pod ní, aby si nakonec prosadil, samozřejmě kvůli zisku, těžbu až do takové hloubky, kam dosáhne bagr. Smůla pro lidi byla, že se pískovna otevřela právě v rozvodí spodních vod.

Kvůli protestům lidí tehdy hydrologové prováděli měření, výsledek byl předem jasný, peníze přece zmohou všechno a ještě nikdy jsem neviděl, že by se napsal posudek jdoucí proti tomu, kdo ho platí. A tak znělo konečné renomé, že pískovna vodu lidem ve studnách nesebere. Zkušenosti nás všech, kdož máme tu smůlu, že jsme odkázání na spodní vodu právě z oblasti nad Praporcem, však byla naprosto odlišná. Vody klesla více jak o metr.

Nyní požádala obec Skorkov o vyjádření města ke změně jejího územního plánu na svém katastru, ve kterém se řeší otevření další pískovny. Tentokrát však ještě blíže městu, pouze necelý kilometr od hranic Staré Boleslavi.

Město předalo Skorkovu následující požadavky:

  1. Nedojde k negativnímu ovlivnění kapacity zdrojů a kvality zdrojů pitné vody ve vodních zdrojích Praporce, které jsou významným zdrojem pitné vody pro město.
  2. 2) Veškerá dopravní obsluha předmětné plochy (pískovny) bude vedena po účelové komunikaci podél železniční tratě k silnici II/610 (silnice ze Staré Boleslavi do Skorkova). Využití komunikace  do ulice Lomená alej je nepřípustná.
  3. Nedojde k negativnímu ovlivnění stávající obytné zástavby na okraji Staré Boleslavi, která je vzdálena cca 1 km od plánované plochy těžby.

 

Ve vyjádření města k plánovanému otevření další pískovny není ani jediné slovo o tom, že město bude chránit svým postojem i zdroje pitné vody svých občanů tak, aby opět nedošlo k poklesu spodních vod a tím ke snížení nebo naprosté ztrátě vody ve studnách.

Kdyby vedení města totiž občané zajímali, muselo by se město tvrdě postavit proti otevření pískovny, a to neudělalo.

Podle dřívějších zkušeností toto nebezpečí hrozí opět řadě rodinných domků, které leží na vodoteči a lidé by si měli svůj vlastní zdroj vody chránit a bránit, zvláště nyní, kdy se neustále cena pitné vody z městského vodovodu výrazně zdražuje. Pískovna, umístěná necelý kilometr od prvních městských domů, je reálným a ohromným nebezpečím pro studny, neboť každý těžební zásah v této lokalitě má přímou souvislost s množstvím spodních vod.

Občané Staré Boleslavi by se neměli nechat ukolébat ujišťováním nejen podnikatele samotného, ale i jím objednaných odborníků, že se těžba hladiny vody ve studnách nedotkne. Opět by to byly jenom lži, zisk je přece modlou dnešní doby a na potřeby lidi, obyčejných lidí, nikdo nebere ohledy a zkušenosti nám dávají za pravdu.

Již jednou se lidem ze Staré Boleslavi podařilo boj o odmítání další pískovny dotáhnout snad do dobrého konce. Nebuďme proto ovce ani v tomto případě. Zřiďme si opět další občanská sdružení, která budou proti otevření další pískovny bojovat se stejnou vehemencí, jako proti otevření pískovny u Probošťáku. A ta občanská sdružení, která bojovala proti pískovně u Probošťáku, by se měla postavit i proti skorkovské pískovnně. U Probošťáku se jednalo o hluk, prach a zvýšenou kamionovou dopravu, tady se ale jedná o více, jedná se o životní potřebu, o vodu.

Pokud se nepodaří zabránit dalšímu zvěrstvu, protože neustálé otevírání dalších a dalších pískoven v blízkosti obcí, zvěrstvem jdoucí proti zájmům lidí je, může se stát, že ve Staré Boleslavi vyschne daleko více studní nežli v prvním případě otevření pískovny u Skorkova.

Toto město, tento stát, není městem a státem různých drancovačů přírodního bohatství a bezskrupulózních podnikatelů, toto město a tento stát je náš, nás lidí, kteří zde žijeme a chceme žít spokojeně.

Braňme svou vodu, braňme svou svobodu, braňme svá práva a začněme proti další pískovně bojovat. Pokud budeme zticha, jako stádo ovcí, stane se náš život ve městě utrpením.

Nedopusťme to, jsme přece svobodní a hrdí lidé a nesmíme se nechávat zotročovat všemi gaunery, kteří kvůli milionům zničí život nám všem!

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.