Město očima nezávislého člověka

Další ututlaná cena za pronájem

10.01.2014 13:09

Jednání současné rady města hraničí s pohrdáním a drzostí. Již ve druhém případě pronájmu, projednávaném v radě města současně, se cena za pronájem nikde neobjevila. I v tomto případě se jednalo o prodloužení nájmu, i v tomto případě se jednalo o nájem nebytových prostor vlastnících PF UK, tentokráte však o pronájem plaveckého bazénu.

Město mělo i v loňském roce na bazén uzavřenu nájemní smlouvu, ale cenu se nikdo opět nedozvěděl, zase byla naprosto utajena. Odbor kultury a cestovního ruchu si, dle zápisu z jednání rady města, provedl analýzu loňského roku a doporučil radě města uzavřít nájemní smlouvu na bazén i pro letošek.

Tato nájemní smlouva byla uzavřena od 1. 1. 2014, ovšem již na dobu neurčitou, vyjma měsíců července a srpna, tedy doby školních prázdnin. O pronájmu opět rozhodlo pouze šest lidí z celého města, neboť i v tomto případě se jeden utajený radní hlasování zdržel.

 Vzhledem k soudržnosti současné, dvanáctičlenné koalice, není možnost tuto, občany a veřejností pohrdající radu města, ale ani vedení města, jak odvolat. Pokusů opozice bylo několik, ale pro zastupitele z koalice je velice výhodné, ale zřejmě i prospěšné, tuto koalici i vedení města u moci udržet až do listopadových voleb. Bohužel se ke koalici vždy připojilo i několik zastupitelů, kteří by měli patřit do opozice, dle stranického rozdělení, ale zřejmě pro osobní výhody s koalicí kolaborují a vždy hlasují pro její setrvání u moci.

A tak městu a občanům bude tato rada města a celá koalice škodit až do konce volebního období. Lze předpokládat, že bude ještě chtít urvat, co půjde. Doufám a pevně věřím, že občané města letos na podzim budou mít jasnou mysl, rozvahu a šťastnou ruku a ty, kteří by chtěli na městu jenom vydělávat, parazitovat a přihrávat si kšeftíky, už volit nebudou.

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.