Město očima nezávislého člověka

Další výběrové řízení, další peníze na stále stejnou zakázku

20.03.2014 16:23

Rada města před časem vypsala výběrové podlimitní řízení na projekt Obnova krajinných struktur Polabí. Administrací tohoto výběrového řízení byla na základě poptávkového řízení vybrána společnost ISES s.r.o. Soutěž firma zajistila, ta byla vypsána, ale nepřihlásilo se do ní tolik firem, aby mohla být soutěž dokončena, vyhlášeny výsledky a s vítěznou firmou podepsána smlouva. Soutěž proto musela být ze zákona zrušena, ale společnost svou práci odvedla, a tak dohodnuté peníze dostala.

Odbor životního prostředí nyní navrhl radě města, a ta samozřejmě ochotně souhlasila, i když dvěma radním se to nelíbilo a hlasování se zdrželi, aby rada se společností uzavřela Dodatek č. 1 ke smlouvě. Tímto dodatkem město společnosti za opakování nově vypsané veřejné soutěže uhradí dalších 24.200 Kč s DPH.

Zrušení původního výběrového řízení bylo radou města dne 19. 2. 2014 a předpoklad vyhlášení dalšího výběrového řízení na tentýž projekt je k datu 20. 3. 2014.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.