Město očima nezávislého člověka

Další výběrové řízení vyhrála spřátelená firma

22.10.2014 10:08

Na základě příkazní, dříve mandátní smlouvy s městem, provedla společnost CompetConsult Praha výběrové řízení na veřejnou zakázku v otevřeném zjednodušeném podlimitním výběrovém řízení na akci: „Zateplení obvodového pláště tělocvičny ZŠ Na Výsluní v Brandýse nad Labem.“

Do soutěže se přihlásilo, po oslovení městem z neveřejného seznamu firem, šest společností a všechny splnily požadované podmínky zadávacího řízení. Pro lepší posouzení cen si město nechalo vypracovat předpokládanou cenu díla, která zněla na částku 6,45 mil. Kč. Hodnotící komise konstatovala, že ani u jedné firmy nedošlo k podezřele nízké nabídkové ceně, což se v minulosti stávalo, a tudíž všechny nabídky odpovídaly zadání a byly hodnotící komisí posouzeny.

Nejnižší cenu nabídla společnost T.A.Q. s.r.o., a to cenu 4.784.484 Kč bez DPH, čímž se dostala cca o 14 tisíc níže, nežli druhá firma v pořadí, s druhou nejnižší cenou. Vezmeme-li v potaz celkovou cenu díla, je rozdíl opravdu minimální. Je zajímavé, že tato firma již několikrát v soutěži vypsané městem zvítězila a provedla stavby dobře, to je třeba uznat, ale vždy zvítězila s cenou jen o pár tisíc nižší, jakoby tu druhou nejnižší cenu znala dopředu.

Tato společnost pro město stavěla řadu staveb, například rekonstruovala autobusové nádraží ve Staré Boleslavi, které nakonec bylo dražší, nežli zněla vysoutěžená cena, a to je to, co vzbuzuje dohady. Vždyť tato firma musí být na tajném seznamu současné rady města hodně vysoko, že vyhrává tolik soutěží. Bude proto velice zajímavé sledovat, jakou technikou bude vybírat ve veřejných soutěžích firmy nová rada města, opravdu velice zajímavé.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.