Město očima nezávislého člověka

Další zamyšlení před komunálními volbami

23.07.2014 14:44

 

 

Je doba dovolených a občané jsou a budou postupně kontaktováni s volební kampaní směřující do podzimních komunálních voleb 2014.  Občané - voliči budou přemýšlet o tom, koho by měli volit do zastupitelstva města (ZM). 

Obecně převažuje názor, že „neustále“ volíme „nějaké“ komunální politiky, abychom se ve své obci o nic nemuseli starat a oni za nás rozhodovali tak, jak si představujeme. Ve smyslu obecného prospěchu, tj. prospěchu většiny občanů.  Komunální politici - zastupitelé jsou však i takoví, kteří se rádi od obecného prospěchu vzdalují.

 Když se nebudeme zajímat co a jak konají a tím je kontrolovat plní - li své volební sliby, tak si budou dělat co je výhodné pro ně a nikoliv pro rozvoj města. V tomto smyslu vzpomeňme již známe kauzy a záměry radnice - vlastnictví ladem ležících nemocničních pozemků, náměstí ozdobené památkovou ruinou č.p. 98, Kauflandstory, sporné perspektivy a dopady staroboleslavské pískovny, postupy výběrového „pořízení“ fy. AVE CZ pro město, zavedení regulace parkování apod. 

Proto považuji za důležité zajímat se o činnost zastupitelů, jejich hlasování, okolnosti s tím spojené a praktické důsledky jejich působení na život občanů a hospodaření města. Jen tak si můžeme utvořit svůj vlastní názor a nebudeme ovlivnitelní lacinou volební kampaní, nesplnitelnými a lákavými sliby. Navíc v období omezených volných finančních prostředků města, nejasného proinvestování prodaného obecního majetku a čekání na získávání případných dotací.

Zájem obyvatel o dění (politiku) v našem městě je minimální. Takovým indikátorem je nízká účast občanů na veřejných jednáních ZM a tím i nízká kontrola práce zastupitelů, zejména tzv. „politických podnikatelů“. Těch, kteří svými populistickými sliby nalákali a ještě budou lákat občany, aby mohli být znovu zvoleni a vládnout městu způsobem, kdy si budou dělat opět co chtějí.

Proto pravidelně zveřejňujeme své názory na těchto stránkách. Proto se zde vyjadřují mí kolegové, především Stanislav HUML, Vladimír KAPAL (stávající opoziční zastupitelé), Dagmar ALTMANOVÁ a další o problémech obce, špatných rozhodnutích vládnoucí koalice ODS a TOP 09 a jejího vztahu k lidem tohoto města.

Nejen kritizují, ale také předkládají a nabízejí odpovídající postupy, nápravy či přijatelná řešení. Tím nastavují zrcadlo na straně jedné některým politikům - zastupitelům, na straně druhé i lhostejným a nebo již zmanipulovaným občanům našeho města.

Tímto konáním chceme dát signál Vám občanům, jak reálně vidět stávající vedení města. Jak zabránit, aby na místech zastupitelů i radních zase neseděli stejní politici, kteří své zvolení zároveň považují za „podnikatelský záměr“.

Všímejme si také pečlivě informací, jak se budou nově formovat a promlouvat k občanům stávající strany a vznikající nová sdružení, hnutí a spolky. Určitým měřítkem bude i personální turbulence stávajících politiků s předvolební turistikou bývalých členů stran a sdružení do nově se ustavujících sdružení, hnutí a spolků. Bude pozorovatelné i oživení těch, kteří po komunálních volbách 2010 záhadně zmizeli a nyní se budou nabízet svým voličům, že jsou těmi povolanými pro vedení města. Na kandidátkách bude využívána i přítomnost mediálně známých lidí, kteří však doposud neudělali pro občany nic a budou se chtít možná zalíbit volebním programem populisticky  orientovaným. 

Do volebního podzimu je zdánlivě dost času. Přesto již teď bude potřebné sledovat dění kolem sebe a hodnotit budoucí kandidáty na komunální politiky bez klapek na očích, ať jsou z jakékoliv strany, sdružení, hnutí či spolku. Nenechat se zaslepit megalomanskými projekty a volebním pozlátkem. Máme ještě čas si důsledněji připomenout, jak se chovali naši zástupci v ZM, v radě a vedení města.

Občané mohou dát šanci lidem, které znají, poznají a ke kterým mají důvěru. Těm, kteří jsou schopni a ochotni hájit jejich zájmy. Na politické orientaci kandidátů už pak bude záležet méně. 

František Toman

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.